null Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2022. szeptember 26-án részt vett az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén, amelyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2021. évi tevékenységéről benyújtott, B/16. számú beszámolót tárgyalták.


 

A bizottság tagjai az alapvető jogok biztosa, valamint a nemzetiségi ombudsmanhelyettes expozéja után kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdésekre adott ombudsmani és ombudsmanhelyettesi válaszokat követően a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatta, és az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.

 

A www.ajbh.hu oldalon megjelenő képek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.