null A Parlament Igazságügyi Bizottságának ülésén vett részt az alapvető jogok biztosa és két helyettese

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 2022. július 6-án részt vett az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén, amelyen a Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 című, B/16. számú beszámolót tárgyalták.  

Az alapvető jogok biztosának expozéja után a bizottság tagjai kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdésekre adott ombudsmani választ követően az Igazságügyi Bizottság az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót 8 igen és 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.