null "Tehetsz róla - tehetsz ellene!" Az alapvető jogok biztosa és helyettesei a rendőrség videoklipjéről

A közelmúltban nagy sajtónyilvánosságot kapott a Baranya megyei rendőrség kisfilmje, amely a szexuális erőszak bűncselekmények megelőzésének szándékával készült. A tiltakozók álláspontja szerint a film azt sugallja, hogy az áldozatok maguk (is) jelentős mértékben tehetnek arról, hogy sértetté válnak.

Nem vitatjuk, sőt hangsúlyozzuk a rendőrség bűnmegelőzési feladatának fontosságát, és azt a kiemelt felelősséget is, amely a különösen sérülékeny, védett csoportok, közöttük a fiatalok megóvásához kapcsolódik.

Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy egy ilyen, a magánszférát és az önrendelkezési jogot közvetlenül érintő cselekmény kapcsán a rendőri szerveknek különösen körültekintően kell eljárniuk annak érdekében, hogy a prevenció ne erősítse az áldozatokkal szemben az esetleges előítéleteket, és a valós problémákra irányítsa a közvélemény figyelmét.

A rendőrségnek hangsúlyosabbá kell tennie egyrészről az áldozatok érdekeinek, méltóságának védelmét, másrészről az elkövetők vitathatatlan és megoszthatatlan felelősségét. Az áldozatok hibáztatásának elkerülése annál is inkább fontos, mert az erőszak bekövetkeztéért való felelősség bármilyen mértékű áthárítása növelheti az áldozatok egyébként is meglévő szégyenérzetét és hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények rejtve maradjanak.

A rendőrség eszközválasztásának tekintettel kell lennie a probléma összetett jellegére. Prevenciós tevékenysége során tehát a rendőrségnek kerülnie kell a sztereotípiákat, és szem előtt kell tartania mind a nők, mind a férfiak korlátozhatatlan emberi méltóságát.

Dr. Székely László az alapvető jogok biztosa

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

Dr. Szabó Marcel a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes