null "Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek" - projektindító az ombudsman hivatalában

A „Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek" projekt célja, hogy ösztönözze a közszféra dolgozóinak mind energiatudatosabb cselekvését, ennek révén pedig csökkenthető legyen a munkahelyi energiafelhasználásuk. Kilenc Európai Uniós országban* 180 középület több mint 10 000 dolgozója versenyben méri össze magát, amelynek tétje az, hogy az előző évek fogyasztásához képest ki tudja megtakarítani a legtöbb energiát. A verseny az igazolható megtakarítás mellett azzal az előnnyel is jár, hogy a résztvevők hozzájárulhatnak a középületeik klímavédelmi és más környezetvédelmi jellemzőinek javításához, és – amennyiben igényük van rá – otthon is hasznosíthatják az új ismereteiket, módszereiket.

A 2016 márciusában kezdődő verseny előkészítésének fontos eseményeként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában programindító munkamegbeszélésen találkoztak a magyar résztvevők - intézmények és önkormányzatok felelős vezetői.  A programban eddig az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, valamint Budapest, XII. kerület (Hegyalja), Budapest, XIV. kerület (Zugló), Budapest, XIX. kerület (Kispest), Budapest, XX. kerület (Pesterzsébet), Dunaújváros, Gödöllő, Eger, Kecskemét, Pécel és Szarvas önkormányzata jelezte részvételét.

A projekt magyarországi szakmai partnere, a GreenDependent Intézet támogatást ad az energiafogyasztási szokások felmérésében, a megtakarítás lehetőségeinek azonosításában, képzéseket szervez, továbbítja a verseny további nyolc uniós országának tapasztalatait.

A programindító munkamegbeszélést Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, a projekt védnöke nyitotta meg. Előadásában hangsúlyozta, hogy az energiahatékonyság növelése és a környezettudatos szemlélet kialakítása összhangban áll az Európai Unió 2007 márciusában elfogadott Energia és Klíma Csomagja és a Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseivel is. A program újszerűsége abban áll, hogy elsőként vonja be az energia-megtakarítási kezdeményezésekbe a közszféra dolgozóit. Figyelembe véve, hogy az energiafelhasználás 40%-át a középületek adják, a kampány fontos eredményeket hozhat az energiafelhasználás csökkentésére irányuló közös célok gyakorlati megvalósításában.

                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a GreenDependent Intézettel kötött együttműködési megállapodással csatlakozott a projekthez. A 2015. júniusában aláírt megállapodásban a Hivatal kinyilvánítja, hogy közös a felelősség a klímaváltozás megelőzésében, a fosszilis erőforrásokkal való takarékosságban, és ebben civil kezdeményezések, közöttük  „Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek" projekt támogatásával, alkalmazottai bevonásával, energiafogyasztásának csökkentésével is szerepet vállal. Az együttműködési megállapodást dr. Garamvári Mikós, a Hivatal főtitkára és Vadovics Kristóf, a GreenDependent Intézet ügyvezető igazgatója írta alá.

A projekttel kapcsolatos további információ a www.intezet.greendependent.org oldalon olvasható.

____________________________________________________

*Magyarország, Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Lettország, Olaszország, Németország és Svédország