null „Harmadik a bizalom rangsorában” – a közvélemény az ombudsman intézményéről

„Harmadik a bizalom rangsorában" – a közvélemény az ombudsman intézményéről

 

Minden száz megkérdezett közül 79-en hallottak már az országgyűlési biztosokról, tíz évvel ezelőtt ez az arány még 65 százalékos volt. Az ombudsmanok intézménye ma a harmadik azok között, amelyekben az emberek a leginkább bíznak.  Tíz év alatt az ombudsmani intézmény a társadalom számára láthatóbbá, ismertebbé, funkciójában érthetőbbé vált – állapítja meg a 2008 februárjában végzett közvélemény-kutatása alapján a Szonda Ipsos.

Az 1000 fős mintával készített kutatásából kiderül, hogy az általános ombudsmani tisztség a legismertebb: 72% hallott már róla. Az adatvédelmi és a kisebbségi biztos teljes ismertségi mutatója 59, illetve 57%-os, az új, de még megválasztás előtt álló zöld ombudsmané pedig 17%. Érdekes változás, hogy míg 1998-ban elsősorban a diplomások tudtak az ombudsman intézményéről, jelenleg ez az ismeret a középosztályban és a fiatalok körében már csaknem ugyanannyira elterjedt. Minél nagyobb egy település lakossága, annál nagyobb az ombudsmanok ismertsége – derül ki a Szonda Ipsos felméréséből.

A kutatás megkülönbözteti azokat, akik a jogaikra ügyelő szervezetek között meg tudták nevezni az országgyűlési biztosét. Csaknem minden harmadik nagykorú állampolgár tisztában van azzal, hogy az ombudsmanokhoz fordulhat, ha egy intézmény részéről jogsérelem éri. 1998-ban még ennek kevesebb, mint a fele tudott a lehetőségről. Jelentősen nőtt az egyes biztosok ismertsége is. Az állampolgári jogok biztosáról és tevékenységéről a tíz évvel ezelőtti 11 százalékhoz képest most 25 százalék beszélt. A kisebbségi és az adatvédelmi ombudsmant a korábbi 1-2% helyett immár 9-10% tudta megemlíteni.

A válaszadók legnagyobb csoportja egyetértett az ombudsmanok munkájával kapcsolatos pozitív állításokkal és elvetette a negatívakat. Felülreprezentáltak a diplomások körében azok, akik biztosak abban, hogy adott esetben ombudsmanhoz fordulnának. Akik pedig abban biztosak, hogy nem fordulnának hozzá, aránylag a legtöbben a 60 évesnél idősebbek körében vannak. Összességében valamelyest (6 százalékkal) csökkent azok száma, akik a jogaik sérelme ellen egyértelműen az ombudsmannál keresnének védelmet..

Ezzel együtt az országgyűlési biztos a lakosság bizalmi indexében – a többi intézményhez képest – előkelő helyen szerepel. Egy 2007 decemberében végzett kutatásban 18 intézmény közül négy ért el 50 vagy több pontot a százfokú indexen, 14 pedig a közepesnél rosszabb minősítést kapott. 1998 óta a szakszervezeteket és a munkaadók szervezeteit kivéve valamennyi vizsgált intézmény bizalmi indexe jelentősen visszaesett. A legmagasabbra értékelt Alkotmánybíróság is csak 58 pontot kapott. A Szonda Ipsos azt állapítja meg, hogy „a politikai intézményekből való kiábrándultság légkörében. az ombudsmanok 52 pontos értéke, legalábbis relatív értelemben, bizalmat fejez ki."

A Szonda Ipsos kutatásának szövege az Országgyűlési Biztos Hivatalának honlapjának kezdő oldalán olvasható.