Hiányos szabályozás, méltatlan körülmények - az alapvető jogok biztosának jelentése a makói többcélú gyermekotthon működésének problémáiról

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint akadozva és késve érkezik a havi ellátmány és a gyermekek családi pótléka a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában működő makói gyermekotthonba, ráadásul a tárgyi feltételek gyermekintézményhez méltatlanok. Székely László ombudsman feltárta, hogy a makói többcélú intézmény fenntartóváltásával kapcsolatos bizonytalanság és késlekedés vezetett a működési problémákhoz, így a körülmények javítását és a szabályozás pontosítását is kérte.
2016. June. 27.

Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye a Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából

1991. június 25-én a horvát és a szlovén nemzet úgy döntött, hogy jövőjüket nem Jugoszlávia részeként, hanem a többi európai nemzettel egyenrangúan, a szuverén államiság keretei között kívánják folytatni. Ezen a napon kezdődött az a folyamat, amely elhozta Horvátország és Szlovénia nemzeti függetlenségét, majd lehetővé tette, hogy immár saját döntésük alapján az Európai Unió teljes jogú tagjává válhassanak.
2016. June. 24.

Az alapvető jogok biztosa az otthonszülés állami finanszírozásáról és érdemi választhatóságának biztosításáról

Az alapvető jogok biztosa szerint nem teljesíti az állam a várandós nők önrendelkezési jogának védelmével összefüggő kötelezettségeit akkor, amikor az intézményi szülést teljes mértékben, az intézményen kívüli otthonszülést viszont egyáltalán nem finanszírozza a társadalombiztosítás. Székely László ombudsman szerint a valós választás védelmében a szabályozás kiegészítésére, a méltányos módon történő támogatás megteremtésére van szükség, a jelenlegi gyakorlatban ugyanis sok az indokolatlan akadály, a jogi bizonytalanság.
2016. June. 21.

A köztemetés árának behajtása nem lehet út a hajléktalanságba - az ombudsman a helyi szociális biztonság minimumainak fontosságáról

A jelenlegi jogszabályok áttekintését látja szükségesnek az alapvető jogok biztosa annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit. Székely László ombudsman mindezt egy panaszbeadvány vizsgálata nyomán mondta ki, ahogyan azt is, hogy a szociális célú tűzifa támogatás nem köthető jogszabályban meg nem határozott feltételhez, így a lakókörnyezet rendezettségéhez sem.
2016. June. 08.

Fakivágások az Orczy-kertben - a jövő nemzedékek szószólója a szakmai-társadalmi párbeszéd fontosságáról

A jövő nemzedékek szószólója, Szabó Marcel aggodalommal értesült arról, hogy az ígéretesen induló szakmai-társadalmi párbeszéd ellenére, annak eredményeit meg sem várva váratlanul és egyoldalúan ismét megkezdődtek a fakivágások az Orczy-kert területén. Történt ez annak ellenére, hogy a tervezett fakivágások által érintett - nemzetgazdasági szempontból kiemelt - beruházás megrendelője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) főtitkára korábban tárgyalási szándékáról biztosította a tiltakozókat. Ezt a szándékot hitelesíteni látszott, hogy meghirdettek egy lakossági közmeghallgatást is, ami a beruházás több éves története során valódi áttörésnek minősíthető.
2016. June. 07.

Az Európai Bírósághoz küldenék a civilek a kormányt a TTIP ellen - konferencia az ombudsman hivatalában

Veszélybe sodorhatják a környezetvédelem és élelmiszerbiztonság terén az elmúlt években elért vívmányainkat az EU és az Egyesült Államok között (TTIP), valamint az EU és Kanada között készülő szabadkereskedelmi egyezmények (CETA) - hangzott el az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Természetvédők Szövetsége által szervezett konferencián. A szervezők szerint a multinacionális vállalatok túlhatalmát sikerrel lehetne korlátozni, ha a kormány az ügyben az Európai Bírósághoz fordulna. Ezért is fontos, hogy az Országgyűlés elfogadja a témával foglalkozó határozattervezetet és az ahhoz kapcsolódó módosító javaslatokat.
2016. June. 07.

Az ombudsman vizsgálata az életkorhoz kötött kötelező védőoltások megtagadásáról

Az ombudsman szerint alapjogi szempontból aggályos, hogy az óvodák elutasítják az olyan gyermekek felvételét, akik nem kapták meg a kötelező védőoltásokat. A védőoltások beadását az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti ugyan, de jellemzően csupán pénzbírságot szab ki, ha a gyermek törvényes képviselője nem enged a hatósági felszólításnak. Székely László alapjogi biztos átfogó vizsgálatban elemezte a kötelező védőoltások megtagadásával kapcsolatos gyakorlatot, szabályokat, jelentésében pedig kezdeményezéseivel az érintett intézmények széles körét szólította meg.
2016. May. 24.

Szociális gyermekétkeztetés: a kedvező változások mellett is további intézkedések kellenek

Az alapvető jogok biztosa szerint a szociális gyermekétkeztetés korábbi szabályozásához képest előrelépést jelentenek a 2016. január 1-jén életbe lépett új előírások. Székely László ombudsman ugyanakkor átfogó vizsgálata nyomán további lépéseket, korrekciókat vár a szaktárcától a hozzáférés biztosítás érdekében, a speciális étkezést igénylő tanulók, illetve a bölcsőde híján ellátás nélkül maradó gyermekek számára.
2016. May. 20.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia Elleni Világnap alkalmából

A mai napon a világ számos országában megemlékezünk arról, hogy több, mint negyed évszázaddal ezelőtt, 1990. május 17-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Ez nagy lépés volt annak érdekében, hogy a szexuális kisebbségeknek ne kelljen a betegség stigmájával vagy rejtőzködve élniük.
2016. May. 17.

A médiaértés-oktatás és az online gyermekvédelem helyzete Magyarországon - műhelybeszélgetés az ombudsman hivatalában

Meghatározó jelentőségű, égetően aktuális nemzeti kulcskérdés, hogy a gyermekeinket a médiaértés-oktatás eszközeivel felkészítsük a felelős médiahasználatra, az őket körülvevő digitális világ információinak értő és kritikus megítélésére, a káros tartalmak felismerésére. Ebben nem csak az iskolának, az államnak, hanem a civil-szakmai szférának és a szülőknek is felelősségük van. A médiaértés-oktatás és az online gyermekvédelem hazai helyzetéről, problémáiról, lehetőségeiről és jó gyakorlatairól rendeztek szakmai kerekasztal-beszélgetést az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában.
2016. May. 04.

Javuló körülmények fennmaradó problémákkal - az ombudsman a hajléktalanok téli ellátásáról

Alapvetően gördülékeny és hatékony a hajléktalan-ellátásban résztvevő, közreműködő szervezetek és intézmények közötti együttműködés. A téli krízisidőszakban valamennyi olyan hajléktalan embernek jutott szálláslehetőség, aki igénybe akarta venni ezt a szolgáltatást. Ugyanakkor viszont megoldatlan a pszichiátriai gondozásra szoruló, a lábadozó és a speciális igényű, például mozgáskorlátozott hajléktalanok ellátása. A pozitív változások mellett is maradtak problémák az adminisztrációval. Az ombudsman immár ötödik éve vizsgálja és jelentésben mutatja be a téli krízisidőszak hajléktalan-ellátásának helyzetét.
2016. April. 29.