null Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye a Lengyel Alkotmány Napja alkalmából

1791. május 3-án a lengyel nagy Szejm elfogadta Európa első egységes, írott alkotmányát, mely így az Egyesült Államoké után a világ második ilyen dokumentuma lett. A haladó szellemű lengyel alkotmány bevezette az alkotmányos monarchia rendszerét, garantálta a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalmi ágak elválasztását, biztosította a törvény előtti egyenlőséget, az igazságos kormányzás eszméjét tartotta követendőnek.  A jó állam és jó kormányzás említett értékeinek a jogrend legmagasabb szintű jogszabályba foglalásával a lengyel nemzet korát messze megelőző lépést tett.
Lengyelországot alkotmányának elfogadása után két évvel a szomszédos hatalmak felosztották, államisága átmenetileg megszűnt. Az ezt követő évszázadok során számtalan lengyel hazafi áldozta életét országa szabadságának és függetlenségének visszaszerzéséért és megtartásáért. Az alkotmány ünneplése mellett május másodikán és harmadikán e hősök emléke előtt tisztelgünk a lengyel zászló ünnepén.
Május 3-a egyúttal Polónia Világnap is, annak a mintegy tizenötmillió lengyelnek az ünnepe is, akit az ország viharos történelme a határokon túlra sodort. A világ országaiban élő lengyel közösségek mindenhol kivívták a befogadó nemzetek elismerését és az elmúlt évszázadok során számos, az anyaországon kívül élő lengyel tudós, művész és alkotó tett szert világhírnévre.  Magyarország a második világháború kezdetén sok tízezer lengyel menekült befogadásával tett tanúbizonyságot az évszázados barátság mellett. A magyarországi lengyel közösség Alaptörvényünk értelmében a hazánkban élő számos más nemzetiséggel együtt országunk államalkotó tényezője, így a mai ünnepnapot méltán magunkénak is érezhetjük.