null Hiányos szabályozás, méltatlan körülmények - az alapvető jogok biztosának jelentése a makói többcélú gyermekotthon működésének problémáiról

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint akadozva és késve érkezik a havi ellátmány és a gyermekek családi pótléka a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában működő makói gyermekotthonba, ráadásul a tárgyi feltételek gyermekintézményhez méltatlanok. Székely László ombudsman feltárta, hogy a makói többcélú intézmény fenntartóváltásával kapcsolatos bizonytalanság és késlekedés vezetett a működési problémákhoz, így a körülmények javítását és a szabályozás pontosítását is kérte.

A biztoshoz a makói gyermekotthon működése kapcsán érkezett jelzés a finanszírozási, ellátási, felügyeleti problémákról, amelyek csak súlyosbodtak, amikor a 2015 augusztusában leégett szentesi gyermekotthonból a gyermekek egy részét Makóra helyezték. A helyszíni vizsgálat tapasztalatai és a bekért dokumentumok visszaigazolták az ombudsmanhoz eljutott információkat. A biztos jelentése azt is rögzíti, hogy a gyermekotthonban az illemhelyek nemenkénti elkülönítése nem megoldott, a csoportoknak nincs konyhájuk, illetve nem alakítottak ki látogatók fogadására alkalmas helyiséget sem. A mindennapi életvitelhez szükséges bútorok, berendezési tárgyak és eszközök rendkívül elhasználtak, nincsenek a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas játékok, könyvek és sporteszközök. A gyermekek nem is motiváltak arra, hogy vigyázzanak a lakókörnyezetükre, hogy szépítsék, otthonossá tegyék azt, a „semmittevés" pedig a gyermekek közti agressziót növeli. Összességében a biztos arra jutott, hogy a gyermekotthon tárgyi feltételei jelenleg egyszerűen alkalmatlanok a gyermekvédelmi gondoskodásban élők megfelelő szintű ellátására, ellehetetlenítik a csoportgazdálkodás rendeletben meghatározott pedagógiai célját, a helyzet sérti az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát.

Az ombudsmani jelentés kiemeli azt, hogy jogszabály határozza meg a gyermekek napi ötszöri étkezésére fordítandó minimumösszeget. Ez fejenként és naponta 684 forint, ami a vizsgált makói intézménynél két szerv finanszírozásából tevődik össze: az egyik az iskolában biztosított napi háromszori étkezés költsége – ezt a helyi önkormányzat fizeti – a másik rész a további étkezések költsége, amit a fenntartó áll. A nyilvántartásokból kiderült, hogy a két forrásból érkező pénzek a minimumot meghaladták ugyan, de gyermekotthoni és a lakásotthoni csoportok étkeztetését a rendszertelenül kifizetett ellátmányok jelentősen megnehezítették, kiszámíthatatlanná tették.

A jelentés szerint a törvény lehetőséget ad a többcélú, ezen belül is a közös igazgatású köznevelési intézményben gyermekvédelmi feladatok, valamint a többcélú gyermekvédelmi intézményekben elkülönített intézményegységként oktatási feladatok ellátására. A biztos arra jutott, hogy a jogalkotó adós maradt a közös igazgatású intézmények szabályozásával, miközben a fenntartói jogok gyakorlására jogosult szervek éppen a többcélú intézmények profiltisztítását rendelték el. A biztos mindezek alapján megállapította, hogy a vizsgált intézmény működésbeli rendellenessége visszavezethető a többcélú közös igazgatású köznevelési intézményeket érintő szabályozás hiányosságára.

Székely László ombudsman szerint további bizonytalanságot okozott, hogy meghatározták ugyan a gyermekotthon és lakásotthonok fenntartóváltását, de annak időpontját folyamatosan tolták. A várható váltás miatt alakulhatott ki az, hogy a jelenlegi fenntartó szabadulni kívánt a gyermekotthonnal kapcsolatos feladatok ellátásától, és ez megjelent az otthon működési feltételeinek finanszírozásában, miközben a várható új fenntartó még nem gyakorolhatta a jogait. A biztos azt állapította meg, hogy ez a kötelező erővel bíró jogszabályokban meg nem jelenő, azonban az intézmények mindennapi életét teljesen átható bizonytalanság a jogbiztonság követelményének sérelmén túl a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott.

A biztos a szabályozási hiányosságok miatt az emberi erőforrások miniszterének intézkedését kérte, a működési anomáliák megoldása érdekében pedig a jelenlegi fenntartó KLIK, és a jövőbeli fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjéhez fordult.