70 éves az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1948. december 10-én hirdette ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik. A 2018-as esztendőben kerül sor a Nyilatkozat elfogadásának 70. évfordulójára.

Tovább

Az ENNHRI nyilatkozata az NHRI-k szerepéről a konfliktus miatt (azt követően) az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogainak védelmében és előmozdításában

Megerősítve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mely elfogadásának 70. évfordulóját ünnepli, továbbá minden nemzetközi és regionális emberi jogi normát; továbbá felidézve, hogy az emberi jogok egyetemesek, oszthatatlanok, egymást erősítőek és egymástól kölcsönösen függőek

Tovább

Az EU Alapjogi Ügynökségének felmérése

Az EU területén a tartós és széleskörű hátrányos megkülönböztetés, intolerancia és gyűlölet sok kisebbséghez tartozó személy marginalizálásával és elidegenítésével fenyeget, akik egyébként nagyfokú kötődést éreznek a lakóhelyük szerinti ország iránt és bíznak annak intézményeiben – derül ki az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által végzett, megismételt, átfogó felmérésből

Tovább

A FEANTSA felhívása a városoknak a Hajléktalansági Nyilatkozat aláírására

A FEANTSA, a Hajléktalanokkal Együttműködő Nemzeti Szervezetek Európai Szövetsége és a Housing Rights Watch hálózat közös felhívásban fordult az Európai Unió városaihoz, azt kezdeményezve, hogy csatlakozzanak a hajléktalanok jogainak elismertetését és védelmét szolgáló Hajléktalanjogi Nyilatkozathoz.

Tovább

Elismerés az ombudsmani hivatal gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársának

Emléklappal és plakettel ismerte el dr. Győrffy Zsuzsanna jogi főreferens gyermekvédelem érdekében végzett munkáját az emberi erőforrások minisztériuma. A gyermekvédelmi törvény megalkotásának huszadik évfordulóján, a Szociális Munka Napja alkalmából átadott dokumentum az Életre szóló esély mottót viseli, kifejezve annak fontosságát, amit a gyermekvédelemben, a gyermeki jogok megőrzésén és tiszteletén dolgozó szakemberek a maguk szakterületén végeznek.

Tovább

A nemzetiségek biztoshelyettesének elvi állásfoglalása a roma holokauszt oktatásának társadalmi szemléletformáló szerepéről és hazai helyzetéről

2017. október 26-án az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága Köznevelési és Kulturális Albizottságának ülésén mutatta be Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes a roma holokauszt oktatásának társadalmi szemléletformáló szerepéről és hazai helyzetéről szóló, frissen kiadott elvi állásfoglalását.

Tovább