AJBH - Nemzeti Megelőző Mechanizmus

Hogyan fordulhat a nemzeti megelőző mechanizmushoz?

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének (OPCAT) 3. cikke alapján a nemzeti megelőző mechanizmus feladatait az alapvető jogok biztosa látja el. Bárki panasszal fordulhat alapvető jogok biztosához, ha megítélése szerint valamely hazai fogvatartási helyen a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma nem érvényesül.

A nemzeti megelőző mechanizmusnak szóló szóbeli panaszokat az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Tel.: 06 1 475-7100) lehet előterjeszteni. Az írásbeli panaszokat az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának levelezési (AJBH OPCAT NeMM 1387 Budapest, Pf.: 40.) vagy elektronikus (opcat.npm@ajbh.hu; opcat.nemm@ajbh.hu) címére kell eljuttatni. Kérjük, hogy a jelzés feltétlenül tartalmazzon a kifogásolt intézmény nevére, vagy legalább az ott nyújtott szolgáltatásra, és a településre vonatkozó adatokat. A nemzeti megelőző mechanizmus névtelenül benyújtott beadvány alapján is jogosult eljárni. Az alapvető jogok biztosa a panasz befogadásáról a hozzá forduló személyt az általa megjelölt elérhetőségen értesíti.

A nemzeti megelőző mechanizmus a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazásának megelőzésére a fogvatartási helyeket hivatalból köteles rendszeresen látogatni, így működése nem korlátozódik a panaszok vizsgálatára. Amennyiben a beérkezett jelzések a nemzeti megelőző mechanizmus látogatásai során nem kerülnek kivizsgálásra, azokat továbbítják az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának panaszokkal foglalkozó más főosztályaihoz.  

A nemzeti megelőző mechanizmus tevékenysége szempontjából a szabadságelvonás büntetés-végrehajtási, valamint a rendészeti intézményein túlmenően fogvatartási helynek minősül minden olyan állami, egyházi, önkormányzati, alapítványi vagy piaci szereplő által fenntartott intézmény, amelyet az egyén valamilyen bírói, közigazgatási vagy más hatóság utasítása értelmében a saját akaratából nem hagyhat el.   

A nemzeti megelőző mechanizmus a hozzá forduló személy kilétét, személyes adatát kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén jogosult felfedni, nyilvánosságra hozni. A törvény értelmében semmiféle hátrány nem érheti azokat, akik az alapvető jogok biztosával, vagy a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére felhatalmazott munkatársaival információkat osztanak meg.