Aktuális állásajánlatok

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó

Biztoshelyettes Titkárságán

jogi főreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jogi és igazságügyi feladatkörök. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvényben és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt feladatainak teljesítéséhez való aktív hozzájárulás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A nemzetiségi jogokkal és az egyenlő bánásmóddal, illetve esélyegyenlőséggel kapcsolatos panaszügyek kezelése és megoldása,
 • Helyszíni vizsgálatok lefolytatása, az ezekről szóló jelentések tervezetének előszítésében való aktív és eredményes részvétel,
 • Szakmai háttéranyagok elkészítése,
 • Kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel, ezzel kapcsolatos kutatások lefolytatása,
 • A nemzetiségi ombudsmanhelyettes képviselete szakmai megbeszéléseken, tárgyalásokon, tudományos fórumokon.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász végzettség,
 • Nemzetiségi jogokkal vagy egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget érintő jogterületeken elméleti vagy legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • Magas szintű MS Office ismeret,
 • Legalább középfokú angol vagy német nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógus, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember vagy áldozatsegítő végzettség,
 • Munkatapasztalat szociálisan hátrányos helyzetben élőkkel, hátrányos helyzetű gyermekekkel, fogyatékossággal élőkkel, vagy más szempontok miatt hátrányos helyzetűekkel.
 • Szakmai tapasztalat nevelés-oktatás, egészségügy vagy pszichológia területen,
 • A tizenhárom magyarországi nemzetiségi közösség nyelvei valamenyikének jó kommunikációs szintű ismerete,
 • PhD fokozat vagy a doktori iskolai tagság,
 • Angol vagy német nyelvből közép, illetve felsőfokú, C típusú szakmai nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiemelkedő kommunikációs képesség, empátia, panaszkezelési ismeretek.
 • Proaktív szemlélet,
 • Problémamegoldó készség,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Csapatmunkára való képesség,
 • Szakmai igényesség, precíz munkavégzés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2017. október 1-jétől betölthető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • Motivációs levél,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • EUROPASS-típusú, magyar nyelvű önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázati anyagok értékelését követően a feltételeknek megfelelő jelöltekkel a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és munkatársai szóbeli beszélgetést folytatnak le magyar és angol nyelven.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Török Tamás főosztályvezető nyújt, a 06-1/475-7258-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

    Elektronikus úton dr. Török Tamás főosztályvezető részére a nemzetiseg.info@ajbh.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 

 

2017. szeptember 15. A pályázati anyagok értékelését követően a feltételeknek megfelelő jelöltekkel a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és munkatársai szóbeli beszélgetést folytatnak le magyar és angol nyelven 2017. szeptember 22-ig. A pályázat eredményéről a beszélgetést követő 3 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ajbh.hu és a www.nemzetisegijogok.hu honlapon szerezhet.

 

********************************************

 

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály

referens (pszichológus)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1051 Budapest, Nádor utca 22.

Ellátandó feladatok:

A Magyar Állam joghatósága alá tartozó fogvatartási helyeken a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód rendszeres vizsgálata, a fogvatartási helyek látogatásában, továbbá a látogatásokról szóló jelentések tervezetének előszítésében való aktív és eredményes részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§     Magyar állampolgárság,

§     Cselekvőképesség,

§     Büntetlen előélet,

§     Egyetem, pszichológus (MA)

§     A szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot érintő területen kiemelkedő elméleti vagy - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§     Nemzetbiztonsági ellenőrzés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§    Szakmai tapasztalat a büntetés-végrehajtás, a rendészet, a pszichiátria, és/vagy a fogyatékosságügy területén

§    Angol nyelvből legalább középfokú C típusú általános nyelvvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fliegauf Gergely főosztályvezető nyújt, a 475-7240-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:                                                              

§         Elektronikus úton Dr. Garamvári Miklós főtitkár részére a hr@ajbh.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala címére (1051 Budapest, Nádor utca 22.)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.