Csökkennek a fogvatartottak telefonhívásainak percdíjai

2021. 11. 04. – Hat forinttal csökkennek a fogvatartottak mobil- és közösségi telefonhívásainak percdíjai 2021. november 1-től. Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa üdvözli az intézkedést, amellyel álláspontja szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága érdemben reagált az AJB-2236/2021. számú jelentésében foglaltakra.
2021. november. 04.

Vagyonőri engedély meghosszabbításával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Visszásságot okozott egy vagyonőr-igazolvány kiadása tárgyában folytatott közigazgatási eljárásban hozott döntés – tárta fel jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a Mohácsi Rendőrkapitányság egyedi ügyben folytatott eljárást lezáró döntésének a jogalapja, az eljárás megszüntetésének oka nem állt fenn, valamint a Rendőrkapitányság az Ákr. fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseit nem vette figyelembe, megszüntető végzésével szemben nem biztosította a fellebbezés lehetőségét. Az ombudsman kezdeményezte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjénél, hogy az érintett eljárást és döntést felügyeleti szervként vizsgálja felül, egyben tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedély kiadása érdekében.
2021. október. 12.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából

Az idős emberek életére egyszerre gyakorol hatást az elhúzódó válsághelyzet, a közösségek szerkezetének átrendeződése, az átfogó technológiai fejlődés. Az időseket megillető jogok, autonómia, és a rájuk nehezedő terhek, kötelezettségek között továbbra sincs egyensúly, világszerte egyre világosabban látszik az idős emberek kiszolgáltatottsága, annak szociális, egészségügyi és közéleti dimenziói. Eközben azonban egyre egyértelműbbé kellene, hogy váljon az is, hogy egy társadalom nem képes egészséges fejlődésre az időskorú generációja nélkül – emlékeztet az idősek világnapja alkalmából dr. Kozma Ákos ombudsman.
2021. október. 01.

Az egészségügyi intézmények műtőinek klimatizálásával összefüggésben foglalt állást az ombudsman

Az Alaptörvény II. cikkéből eredő állami kötelezettség csak részben valósult meg az egészségügyi intézményekben, mivel eltérő normák vonatkoznak a műtőben munkavállalóként részt vevő dolgozókra, illetve az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő betegekre – állapította meg egyebek mellett dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2021. szeptember. 22.

Végrehajtási eljárással összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő sérelmet okozott a végrehajtó, amikor az érintett ügyben észszerű határidőn túl tett eleget a törvényben előírt beterjesztési kötelezettségének – állapította meg az ombudsman. Dr. Kozma Ákos a feltárt alapvető joggal összefüggő visszásság jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében felkérte a végrehajtót, fordítson kiemelt figyelmet azon ügyek bíróság elé terjesztésére, ahol a végrehajtást kérő nem tett eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének.
2021. szeptember. 22.

Közérdekű bejelentés kezelésével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A petíciós és a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal, valamint a jogbiztonsággal összefüggésben visszásságot idézett elő Nagytarcsa Község Önkormányzata egy közérdekű bejelentés kezelése során – állapította meg dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett polgármestert és jegyzőt, hogy egyebek mellett intézkedjen a feltárt visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében.
2021. szeptember. 10.

Budapesten ülésezett az Európai Ombudsmani Intézet elnöksége

Budapesten tartotta 2021. augusztus 13-án idei első ülését az Európai Ombudsmani Intézet (European Ombudsman Institute – EOI) elnöksége, amelynek dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is tagja.
2021. augusztus. 13.

Közérdekű bejelentés kezelésével összefüggésben foglalt állást az ombudsman

A jogbiztonsághoz és a tisztességes hatósági eljáráshoz való alapvető jogokkal összefüggésben visszásságot idézett elő a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője egy állattartással kapcsolatos ügyben hozzá benyújtott közérdekű bejelentés intézése során – állapította meg az ombudsman. Dr. Kozma Ákos felkérte a jegyzőt, hogy egyebek mellett intézkedjen a feltárt visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében.
2021. augusztus. 11.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló kormányrendelettel összefüggésben

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa álláspontja szerint a Kormány rendkívül gyorsan és érdemben reagált az elektív egészségügyi beavatkozások esetén a PCR- és az antigén gyorstesztek szükségességének és önfinanszírozásának előírásával összefüggésben kiadott AJB-3479/2021. számú jelentésében foglaltakra. A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló kormányrendelet egyértelmű kifejezése annak, hogy a Kormány kiemelt figyelmet fordít a veszélyhelyzet idején is a jogalkotást igénylő kérdések alapjogi vetületének áttekintésére és e körben nyitott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala részéről megfogalmazott javaslatok érdemi megvitatására.
2021. augusztus. 06.

Szelektív hulladékgyűjtők egyházi és alapítványi iskolák számára történő biztosításával összefüggésben foglalt állást az ombudsman és a jövő nemzedékek szószólója

Az egyházi és alapítványi iskolák számára is szükséges és jogos a szelektív hulladékgyűjtők térítésmentes biztosítása – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.
2021. augusztus. 06.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a roma holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából

Nemzetiségi Ombudsmanhelyettesként feladatomnak tartom, hogy a hazánkban élő nemzetiségi közösségek történetének sorsfordító eseményeiről megemlékezzek. Évről évre ilyen szomorú kötelességem az, hogy a roma holokauszt emléknapja alkalmából tisztelegjek a fél millió európai, köztük több tízezer magyar roma áldozat előtt.
2021. augusztus. 02.

A PCR- és az antigéntesztek egyes egészségügyi beavatkozások kapcsán történő előírásával, azok finanszírozásával összefüggésben foglalt állást az ombudsman

A rehabilitációs ellátások és az elektív beavatkozások előfeltételeként a PCR- és az antigénteszt kötelező elvégzésének az előírását nem tartalmazza jelenleg jogszabály, a nem megfelelő szabályozási szint, a tartalmi bizonytalanságok okán sérül a jogállamiság elve – állapította meg egyebek mellett dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa egy egyedi panaszügy vizsgálata kapcsán.
2021. július. 30.