null Vagyonőri engedély meghosszabbításával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Visszásságot okozott egy vagyonőr-igazolvány kiadása tárgyában folytatott közigazgatási eljárásban hozott döntés – tárta fel jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a Mohácsi Rendőrkapitányság egyedi ügyben folytatott eljárást lezáró döntésének a jogalapja, az eljárás megszüntetésének oka nem állt fenn, valamint a Rendőrkapitányság az Ákr. fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseit nem vette figyelembe, megszüntető végzésével szemben nem biztosította a fellebbezés lehetőségét. Az ombudsman kezdeményezte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjénél, hogy az érintett eljárást és döntést felügyeleti szervként vizsgálja felül, egyben tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedély kiadása érdekében.


A panaszos a vagyonőri igazolványának meghosszabbítását kérte a Mohácsi Rendőrkapitányságnál (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) korábban megszerzett képzettsége alapján, amely birtokában ezt megelőzően rendőrként dolgozott. Az eljárást a Rendőrkapitányság a bizonyítványok bemutatásának hiányában azonban végzéssel megszüntette. Az igazolvány kiadása iránti kérelem során az ügyfélnek bizonyítvánnyal kell igazolnia az iskolai végzettségét vagy szakképesítését. A panaszos időközben próbálta bizonyítványának másodlatát beszerezni, de volt iskolájának vélt jogutódja, az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium a Rendőrkapitányság szerint nem állított ki szabályszerű bizonyítványmásodlatot, annak ellenére sem, hogy a panaszos kérelméhez csatolta az engedélyező hatóság személyi nyilvántartásában őrzött, a Rendőrtiszt-helyettes Iskola által kiállított tanulmányi értesítő fénymásolatát. 


A körülmények feltárása érdekében az ombudsman tájékoztatást kért a belügyminisztertől. A miniszter válaszában utalt arra, hogy a rendelkezésre álló iratok szerint a képzés elvégzéséről a mai értelemben vett bizonyítvány helyett tanulmányi értesítőt adtak ki. A hivatkozott iratok jelenleg is fellelhetőek a panaszos korábbi munkáltatójánál, a Rendőrkapitányságnál, a jelenlegi engedélyező hatóságnál, amely azok ismeretében adta ki a megelőző időszakokban számára a vagyonőrengedélyt.


Dr. Kozma Ákos az AJB-1037/2021. számú ügyben készült jelentésében megállapította, hogy a vizsgált ügyben bizonyítványmásodlat kiállítása nem lehetséges, ugyanis a panaszos bizonyítványa jelenleg is fellelhető, csak nem a képesítést megszerző személynél, hanem annál a szervnél, amely számára a képzést nyújtó intézmény annak kiállításának időpontjában megküldte, és az érintett személyi dossziéjában a tanulmányi értesítő őrzésére köteles volt. 


Az alapvető jogok biztosa vizsgálatában megállapította, hogy a vagyonőri igazolvány meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásakor a Rendőrkapitányság figyelmen kívül hagyta az Ákr. azon rendelkezését, miszerint az ügyféltől nem kérhető olyan adat, amelyet a jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartás tartalmaz. A rendőrség ugyanis a kiadott működési engedélyekről és igazolványokról, a kiadásuk alapjául szolgáló feltételek igazolásához szükséges adatokról közhiteles nyilvántartást vezet. A kérelmező korábbi igazolványainak kiállításául szolgáló adatokat, így eredeti tanulmányi értesítőjét a hatóság jogszabállyal rendszeresített közhitelesnek minősülő nyilvántartása tartalmazza.

 
Dr. Kozma Ákos kezdeményezte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjénél, hogy a Mohácsi Rendőrkapitányság a panaszos vagyonőri engedélyének elbírálása ügyében folytatott eljárását és döntését felügyeleti szervként vizsgálja felül, egyben tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedély kiadása érdekében.
 

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-1037/2021