Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális zaklatása elleni védelem második európai napja alkalmából

A gyermekek szexuális zaklatása, bántalmazása és kizsákmányolása hatékonyabb megelőzésének, a védelem fokozásának, az áldozatok segítésének fontosságára hívja fel a figyelmet Székely László ombudsman. A biztos szerint mindez továbbra is a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb feladata. A szakmai együttműködés elmélyítése mellett mielőbb át kellene venni a mintaértékű, Barnahus modellre alapozott gyermekmeghallgatást, sokkal nagyobb figyelmet kellene kapnia a szexedukációnak, azaz a gyerekek hiteles, valós szexuális felvilágosításnak.
2016. November. 18.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a tolerancia világnapján

Az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) kezdeményezésére az ENSZ az 1995-ös évet a tolerancia évének nyilvánította abból a célból, hogy a tagállamok az egész év során nemzetközi kampányokban és programokban vegyenek részt, felhívva a figyelmet a tolerancia és az erőszakmentesség jelentőségére. A kezdeményezés nemzetközi sikerét látva az UNESCO november 16-át – a tolerancia alapelveiről szóló nyilatkozat elfogadásának napját - a tolerancia nemzetközi napjává nyilvánította.
2016. November. 16.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a Neptun Iskola megszüntetésével kapcsolatos eljárási problémákról és hiányosságokról

A konkrét átszervezési problémák és hiányosságok mellett az ellentmondásos törvényi szabályozásra, az egyetértési és véleményezési jog érdemi gyakorlásának fontosságára is felhívta a figyelmet az alapjogi biztos abban a jelentésében, amelyet egy XV. kerületi, sajátos nevelési igényű gyermekeket is oktató iskola megszüntetése kapcsán indított vizsgálatról adott ki. Az ombudsman szerint sokkal jobban kellene figyelni a kiszolgáltatott helyzetben lévő szülök és gyermekek jogainak védelmére.
2016. November. 11.

Equinet-szeminárium az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelemről - Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes közleménye

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelem tárgyában megrendezett Equinet-szemináriumról.
2016. November. 10.

A megalázó, rossz bánásmód soha nem lehet válasz - az alapvető jogok biztosa a kaskanytúi óvodában történt "fegyelmezésről" és az ilyen helyzetek megelőzéséről

Nem kisebb hibát, hanem jogsértést követett el az az óvónő, aki egy fegyelmezetlen gyermek kezét összekötözte, így reagálva az óvodás agresszivitására. Ezt állapította meg Székely László ombudsman, aki szerint az óvónő visszás válaszát kiváltó helyzet kialakulása eleve megelőzhető lett volna akkor, ha az óvoda még időben kezdeményezte, javasolta volna a gyermek szakértői vizsgálatát. Így már korábban lehetőség lett volna arra, hogy a magatartási problémás gyermek megfelelő pedagógia ellátást, támogatást és segítséget kapjon.
2016. November. 09.

Aggasztó fejlemények a szombathelyi Falco Zrt. fafeldolgozó üzeménél

A jövő nemzedékek szószólója aggodalommal értesült a Falco Zrt. szombathelyi gyártelepén november 7-én történt ipari balesetről. Közvetlenül ugyan senki sem sérült meg, ám a robbanás és az azt követő tűz a környéken élők egészségével kapcsolatos további kockázatokat is felvethet. Szabó Marcel a gyár működésével eddig is járó környezetterhelés csökkentése érdekében is kéri a baleset körülményeinek tisztázását.
2016. November. 09.

Az ombudsman a fogyatékossággal élő emberek kedvezményes mozijegy vásárlásának online lehetőségéről

Egy mozgásában korlátozott ember online módon kívánt jegyet vásárolni egy mozifilmre, azonban azt tapasztalta, hogy a jegyek kiválasztásánál a „típus" menüpont alatt nem választható a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított kedvezmény. Az I.T. Magyar Cinema City Kft. gyakorlatát sérelmezve a panaszos az alapvető jogok biztosához fordult, aki vizsgálata végén aggályosnak nevezte a helyzetet és a vállalkozástól a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását kérte.
2016. October. 19.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából

Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította október 17. napját. A világnap elsődleges feladata, hogy a szegények helyzetére és a szegénység kialakulásának társadalmi és gazdasági okaira, hátterére irányítsa a figyelmet. A szegénységben élő emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, problémáik megoldása a világ minden pontján, így az Európai Unió valamennyi tagállamában is kiemelt jelentésű feladat.
2016. October. 17.

Az alapvető jogok biztosának jelentése egy autista beteg pszichiátriai kezelését érintő súlyos problémákról, mulasztásokról és a rendszerszintű hiányosságokról

Az alapjogi biztos egy panaszügy vizsgálatakor több olyan mulasztást, jogszabályi és szakmai problémát tárt fel, amely miatt az autizmus spektrumzavarral élő személyek a pszichiátriai ellátásuk során nem juthatnak az állapotuknak megfelelő kezeléshez. Székely László ombudsman jelentésében nemcsak az egyedi ügyben jelezte az ellátás körülményeivel kapcsolatos problémákat, hanem rendszerszinten több általános ajánlást is megfogalmazott.
2016. October. 12.

Az alapjogi biztos vizsgálatot rendelt el a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán, a bicskei Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthonban felmerült szexuális zaklatás ügyében

Az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálja, hogy megtették-e, illetve ha igen, akkor hogyan tették meg azon lépéseket, amiket négy éve, ugyancsak a bicskei gyermekotthonban felmerült szexuális molesztálás gyanújának kivizsgálásáról kiadott jelentés sürgetett. Székely László ombudsman a mostani eset kapcsán ismét felhívja a figyelmet a média fokozott felelősségére, a hiteles, alapos tájékoztatás fontosságára is az ilyen érzékeny, gyermekeket ért szexuális abúzust felvető, társadalmi felháborodást kiváltó ügyekben.
2016. October. 11.

A jövő nemzedékek szószólójának felhívása a fővárosi szmogriadó ügyében

A jövő nemzedékek szószólója a téli időszak közeledtével – az előző év tapasztalatainak tanulságait levonva – egy esetleges szmogriadó esetén a budapesti polgárok tájékoztatásának javítását és pontosítását, valamint a légszennyezés csökkentését szolgáló korlátozások teljes körének alkalmazását kéri a főpolgármestertől valamennyi ezt indokoló esetben.
2016. October. 10.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a korlátozottan cselekvőképes várandós kiskorú személyek terhesség-megszakítási kérelemének elbírálására vonatkozó eljárásról

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint időszerű a 14 és 18 év közötti, korlátozottan cselekvőképes kiskorúak terhesség-megszakításának kérelmezésére és ebben a törvényes képviselő szerepére, nyilatkozatára vonatkozó előírások áttekintése és kiegészítése. Székely László ombudsman jelentésében arra hívta fel a szaktárca figyelmet, hogy egy ilyen súlyos krízishelyzetben világos, egyértelmű jogi előírások szükségesek, és módszertani útmutatókkal kellene segíteni a családvédelmi szolgálatok és a gyámhatóság munkáját.
2016. October. 06.