null Visszásságok az egyedi regisztrációs adó-megállapítási eljárások körül

 

Visszásságok az egyedi regisztrációs adó-megállapítási eljárások körül

(OBH 2279/2008)

 

Hátrányos megkülönböztetéssel járhat és a tisztességes eljáráshoz való jog szempontjából is kifogásolható, hogy a külföldről behozott járművek egyedi regisztrációs adóját az egész országban csak Békéscsabán lehet megállapíttatni. Egy-egy eljárás befejezésére - az ombudsman korábbi figyelmeztetése dacára is - egyre többet kell várni. Az állampolgári jogok biztosa úgy látja, hogy a késedelmet a jogi szabályozás hiányosságai okozzák.

Az eljárás során legalább egy alkalommal be kell mutatni a külföldről behozott autót, ami kizárólag a keleti határszélen, Békéscsabán lehetséges. Ez a körülmény - különösen a távolabbi megyékben lakók esetében – többletterhekkel jár, ami a közvetett diszkrimináció veszélyét hordozza – mutatott rá Szabó Máté. Ha például a Nyugat-Dunántúlról jön, a jármű tulajdonosa jelentős útiköltséggel kénytelen számolni, az ügyintézéshez szabadságot kell kivennie, a folyamat elhúzódása miatt esetenként kénytelen szállásról is gondoskodni.

Az ombudsman immár második jelentésében azt is nehezményezte, hogy az eljárások átlagos időtartama nemhogy nem rövidült, de 60 nappal nőtt, így az egyedi regisztrációs adó megállapítása akár hónapokig is eltarthat. Ez szemben áll a tisztességes eljáráshoz való joggal. Az ilyen procedúra nemcsak kényelmetlenséget okoz, hanem hosszabb időre kizárja annak lehetőségét is, hogy tulajdonos a járművét magyar hatósági jelzésekkel, jogszerűen és korlátozásmentesen, rendeltetésének megfelelően használja.

Az eljáró hatóság több esetben nem vette figyelembe az autók valós értékét. A járművek értékcsökkenését a törvényben meghatározott bizonyítási eszközök felhasználása nélkül határozta meg és így állapította meg a regisztrációs adó mértékét. A biztos rámutatott, hogy ezekben az esetekben nem teljesült az értékcsökkenéssel arányos adóztatás közösségi jogból fakadó követelménye sem, amivel a vámhatóság kérdésessé tette a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését.

A biztos jelentésében emlékeztetett arra is, hogy egy korábbi ügyben, a külföldi rendszámmal közlekedő, de magyar tulajdonban lévő járművekről kiadott állásfoglalásában már felhívta a figyelmet: más országokban lényegesen kevesebb adminisztratív és anyagi teherrel lehet járműveket forgalomba helyezni és üzemeltetni. Szabó Máté ezért javasolta a forgalomba-helyezés eljárásának lényeges egyszerűsítését.

Az ombudsman felkérte a kormányt, hogy az adminisztráció egyszerűsítése, jelentős, akár napokra vagy órákra rövidítése érdekében készítse elő a a regisztrációs adóról szóló törvény módosítását. Azt is javasolta, hogy legalább régiónként hozzanak létre illetékes hatóságot az ilyen eljárások lefolytatására.