null Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye a magyarországi német nemzetiség napja alkalmából

Április 22-én, a fiatalon elhunyt magyarországi német költőnő, Koch Valéria születésnapján ünnepeljük a hazai német nemzetiség napját. Magyarország második legnagyobb lélekszámú nemzetiségi közösségéről elmondható, hogy ezer éve és ezer szállal kötődik a közös hazánkhoz. Szent István királyunk hitvese, Gizella királyné Magyarországra érkezése után a kereszténységet terjesztő német szerzetesek és lovagok, a középkori városi fejlődést előmozdító német kézművesek és kereskedők, majd a török kiűzése után érkezett szorgos telepesek évszázadokon keresztül gazdagították hazánkat. Az összetartó német közösség képe hosszú történelmi együttélésünk során mindig példaként élt a többségi magyar társadalomban.

Nem szabad elfelejtenünk azonban azt sem, hogy bár az ezer éves kapcsolataink időhorizontján a második világháborút követő jogfosztások rövid időszaknak tűnnek, sajnos ezek az események nehezen gyógyuló sebeket ejtettek sok német nemzetiségű honfitársunk családi emlékezetében. Különösen nagy megrázkódtatás volt a magyarországi németek második világháború utáni kényszermunkára való elhurcolása és a családokat–közösségeket szétszakító kitelepítések sora. Mégis a németség összetartását, erős identitását és egyben a választott magyar hazához való kötődését is jelzi az a tény, hogy a tragikus történelmi múlton túllépve – de azt nem feledve – ma a hazai német nemzetiség széles körben gyakorolja a nemzetiségi oktatás és az anyanyelvhasználat alkotmányos jogát, kiterjedt nemzetiségi önkormányzati és intézményrendszert működtet, valamint anyanemzetével is gyümölcsöző kapcsolatokat ápol.