null Egy börtönben bekövetkezett halálesetről

Egy börtönben bekövetkezett halálesetről

AJB-2300/2012

 

A fogvatartottak elhalálozásának körülményeit a rendőrségnek kell kivizsgálnia és tőle kapnak tájékoztatást a hozzátartozók. Sérti a jogbiztonságot, a tisztességes eljárás követelményét, veszélyeztetheti a jogorvoslathoz való jogot, amennyiben az eljárást nem a szabályoknak megfelelően folytatják le.

Az alapvető jogok biztosának, Szabó Máténak a panaszosok azt kifogásolták, hogy a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott édesanyjuk elhunyt, és a körülményekről semmiféle tájékoztatást nem kaptak. Az anya haláláról is úgy szereztek tudomást, hogy – mert pszichiátriai beteg volt – a büntetés-végrehajtási intézet a gyógykezelést végző pszichiátriai betegek otthonát kereste meg a hozzátartozók címéért.

Az orvos-szakértők határozottan úgy nyilatkoztak, hogy a halál oka természetes megbetegedés volt, ezért a büntetés-végrehajtási ügyész kiadta a temetési engedélyt. Egy belügyminisztériumi rendelet szerint azonban a fogvatartottak halálának körülményeit a rendőrség vizsgálja ki. Az eljárást az a rendőri szerv folytatja le, amelynek illetékességi területén a halál beállt és a döntést is a rendőrség közli az elhunyt legközelebbi hozzátartozójával.

Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az illetékes Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a jogszabályban előírt kötelezettsége ellenére nem folytatta le az elhunyt fogvatartott halálának körülményeit tisztázó eljárást, nem hozott alakszerű határozatot, és a halál bekövetkeztének körülményeiről, illetőleg a jogorvoslati lehetőségről nem tájékoztatta a hozzátartozókat. Mindez szemben állt a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal, valamint közvetlenül veszélyeztette a jogorvoslathoz való jog gyakorlását is.

Az ombudsman felkérte a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy gondoskodjon az eljárás lefolytatásáról, az azt lezáró döntés meghozataláról, alakszerű határozatba foglalásáról és azt küldje meg az ismert legközelebbi hozzátartozóknak.

A jelentés a /documents/10180/143247/201202300.rtf/dcbd891b-23e2-4912-b48e-d12b287b9443 oldalon olvasható.