null A közösségellenes magatartások szankcionálásának újraszabályozásáról

A közösségellenes magatartások szankcionálásának újraszabályozásáról

AJB-6727/2012

 

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogbiztonság szempontjából súlyos aggályokat vet fel az önkormányzatok 2013. január 1-jétől hatályos új rendszabály-alkotási felhatalmazása, amely az Alkotmánybíróság által megsemmisített korábbi szabály helyére lépett. Szabó Máté a helyi bírságolási „buzgalom" visszaszorítása érdekében ismét világos törvényi keretszabályok megalkotását, valamint az új felhatalmazáson is túlterjeszkedő önkormányzati rendeletek haladéktalan felülvizsgálatát kérte.

Az ombudsman 2011 végén indítványozta az Alkotmánybíróságnál a helyi önkormányzati rendszabályok alkotására való törvényi felhatalmazás vizsgálatát. Szabó Máté emellett 2012 őszén a közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos, már meghozott helyi rendeleteket is áttekintette. A biztos szerint a helyi közösség az általános büntetőjogi, illetve szabálysértési tilalmakon túl jogszerűen állapíthat meg külön normákat is, ezeknek azonban kiszámíthatónak kell lenniük, nem sérthetnek alapvető jogokat: csak az együttéléshez valóban szükséges, indokolt mértékű korlátozást jelenthetnek.

A 2012-es „kreatív" önkormányzati szankcionálási rendeletek és gyakorlat vizsgálata visszaigazolta az alkotmánybírósági indítványban jelzett elvi aggályokat. A rendeletek szövegezésében az ombudsman tartalmi és formai típushibákat talált, több település olyan magatartásokat is szankcionált, ahol nem volt látható a világos cél, az alkotmányos indok, vagy amelyeket magasabb szintű jogszabályok amúgyis tilalmaztak. Az Alkotmánybíróság már ismert gyakorlatával ellentétesen több önkormányzat rendeletben tiltotta meg a guberálást, a néma koldulást, vagy éppen az utcán élést, a hajléktalan élethelyzetet üldözte.

Az ombudsman vizsgálata még folyt, amikor 2012 novemberében az Alkotmánybíróság megsemmisítette az önkormányzati törvény kifogásolt felhatalmazó szabályait, amelyek rendkívül széles, önkényes döntési jogkört biztosítottak az önkormányzatoknak a közösségellenes, és bírsággal sújtható magatartások meghatározására. Az alkotmánybírósági döntést követően az ombudsman áttekintette az érintett helyi rendeletek jogi sorsát és az újraszabályozási kísérleteket is.  A jelentése megállapítja, hogy az egyes kormányhivatalok a szaktárcától nem kaptak ugyan központi iránymutatást, de igyekeztek elősegíteni a jogállami követelmények érvényesülését, indítványozták a kifogásolt önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését, ami így a települések jelentős részében meg is történt.

Az alapvető jogok biztosa ugyanakkor kénytelen volt megállapítani, hogy az alkotmánybírósági határozat után módosított önkormányzati törvény új szabályai még a megsemmisített korábbi rendelkezéseknél is tágabb felhatalmazást adnak a helyi rendszabály-alkotáshoz. A 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezésre hivatkozó egyes önkormányzati rendeletek még ezen a „felpuhított" felhatalmazáson is túlterjeszkedve, a szankciók megfogalmazása során igen tágan értelmezik a közösségi együttélés szabályait. Szabó Máté ombudsman a kormányhivataltól a rendelet haladéktalan felülvizsgálatát kérte.

A jelentés a /documents/10180/143247/201206727.rtf/3451aa85-c2c9-4782-bde8-f3184336663c oldalon olvasható.