null A jászapáti roma önkormányzat költségvetési támogatásáról

A jászapáti roma önkormányzat költségvetési támogatásának visszavonásáról

AJB-6870/2012

 

A jogbiztonság és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek még a mérlegeléssel hozott önkormányzati döntések során is érvényesülniük kell – figyelmeztet az ombudsman annak kapcsán, hogy a jászapáti önkormányzat visszavonta a helyi roma önkormányzat költségvetési támogatását.

A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt panaszolta az ombudsmannak, hogy jogellenesen vonták vissza a nemzetiségi önkormányzat működési támogatását, ugyanis véleménye szerint a helyi önkormányzat a döntést kizárólag a polgármester és az alelnök közötti személyes konfliktus miatt hozta meg.

Szabó Máté vizsgálati jelentésében megállapította, hogy a polgármester hatáskörét túllépve próbálta meg elérni a roma nemzetiségi önkormányzat alelnökének lemondását a képviselői megbízatásáról. Ennek érdekében mindennemű együttműködés felfüggesztését, valamint a helyi önkormányzat által adott támogatások megvonását kilátásba helyezve nyomást gyakorolt az alelnökre, a nemzetiségi önkormányzat elnökére és testületére.  A polgármester azt javasolta a helyi önkormányzatnak, hogy vonják el a nemzetiségi önkormányzatnak adott költségvetési támogatást. Előterjesztését azzal indokolta, hogy az alelnök általa képviselőhöz méltatlannak ítélt magatartásáért a nemzetiségi önkormányzat is felelőssé tehető, amit a két testület együttműködési megállapodásának a megszegéseként értékelt. A polgármester érvelésével a helyi önkormányzat azonosult.

Az alapvető jogok biztosa arra a következtetésre jutott, hogy a helyi önkormányzatnak joga volt visszavonni a költségvetési támogatást, mert azt mérlegeléssel hozott döntési jogkörében adta a nemzetiségi önkormányzatnak. A támogatás megvonásának magyarázata azonban önkényes volt, és az elérni kívánt cél sem felelt meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. Az önkormányzat döntése tehát nincs összhangban Alaptörvény jogalkotással kapcsolatban is érvényesülő alapelveivel.

A biztos a belügyminiszterhez fordult a törvényességi felügyeleti jogkörök megerősítése érdekében. Az illetékes kormányhivataltól vizsgálatot kért, a helyi önkormányzat képviselőtestületét pedig felszólította, hogy vonja vissza a támogatást megvonó határozatot, illetve az annak alapján módosított költségvetési rendeletet.

A jelentés a /documents/10180/143247/201206870.rtf/e9a7287e-4b66-44c3-b4bb-8a00a9b03093 oldalon olvasható.