Intelligens űrlap

Intelligens űrlap súgó
Az alábbi űrlappal segíteni szeretnénk Önnek annak eldöntésében, hogy panasza vizsgálatára az alapvető jogok biztosának van-e törvényben biztosított lehetősége.

Ha először csupán az ombudsman eljárási lehetőségeiről szeretne bővebb tájékoztatást kapni, úgy kattintson a TÁJÉKOZTATÓ ​​​​​​​oldalra. Ott az ombudsman eljárási lehetőségeiről, illetve annak korlátairól részletes információt talál.

Amennyiben kitölti az űrlapot, megtudhatja, hogy az Ön által sérelmezett esetben az alapvető jogok biztosának van-e vizsgálati lehetősége, vagy tud-e Önnek tanácsot adni annak előmozdítására.

Intelligens űrlap

Tájékoztató: Hatóságnak tekinthetők különösen az alábbi szervek:
– közigazgatási szerv,
– helyi önkormányzat,
– nemzetiségi önkormányzat,
– kötelező tagság alapján működő köztestület,
– a Magyar Honvédség,
– rendvédelmi szerv,
– közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében,
– nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve,
– közjegyző,
– törvényszéki végrehajtó,
– önálló bírósági végrehajtó

Tájékoztató: Közszolgáltató szervnek tekinthetők különösen az alábbiak:
– az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat ellátásában közreműködő szerv,
– a közüzemi szolgáltató,
– az egyetemes szolgáltató,
– az állami vagy európai uniós támogatás nyújtásában vagy közvetítésében közreműködő szervezet,
– a jogszabályban közszolgáltatásként megjelölt tevékenységet végző szervezet, valamint
– a jogszabályban előírt, kötelezően igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet.

Tájékoztató: Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározottak szerint kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál.




Amennyiben megítélése szerint az Ön panasza az előző feltételek egyikének sem felel meg, vagy nem tudja a választ, vagy csak jogi tanácsot kér, úgy kattintson az „Ugrás a végére” gombra!

Tájékoztató: A végén megírhatja, hogy milyen egyéb ügyben kéri az alapvető jogok biztosának segítségét!
Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.

Ugrás a végére




Ha több hatóság is érintett többet is megjelölhet


Ha több hatóság is érintett többet is megjelölhet



Tájékoztató: Fontos, hogy tudja:
• az alapvető jogok biztosának eljárására nem vonatkozik a 30 napos ügyintézési határidő
• az alapvető jogok biztosa eljárása során független, intézkedését kizárólag az Alkotmány és a törvények alapján hozza meg. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság áll fenn, annak orvoslására ajánlást tehet, az érintett hatósághoz, illetve annak felettes szervéhez, közszolgáltatóhoz vagy jogalkotó fórumhoz címezve
• az alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit sem érhet hátrány