A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése a nemzetiségi önkormányzatok működési transzparenciájának vizsgálata tárgyában

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban Hatóság) elnöke vizsgálatot indított a nemzetiségi önkormányzatok működési átláthatóságának érvényesülésével kapcsolatban, kiemelt figyelemmel az elektronikus közzététel és a közérdekű adatigénylés folyamataira. Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működési kereteit nagymértékben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) határozza meg, így a nemzetiségi jogok érvényesülésének komplex alapjogi megközelítésű vizsgálata érdekében szakmai szempontból indokolt volt a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes (továbbiakban: Nemzetiségi Biztoshelyettes) bevonása.
2022. november. 03.

Konferencia az egyéni nemzetiségi névhasználat aktuális kérdéseiről

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes az ELKH - Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpontjával közösen 2022. október 20-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában „Minek nevezzelek? – Az egyéni nemzetiségi névhasználat aktuális kérdései” címmel szervezett konferenciát. Az eseményt kiemelt figyelem kísérte: azon a nemzetiségi közösségek vezetői és szakértői, valamint a nyelvtudomány képviselői közül 50 fő személyesen vett részt, további 40 érdeklődő pedig online kapcsolódott be.
2022. október. 28.

Nemzetiségi Szakmai Tanévnyitó Konferencia - 2022/2023. tanév

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes kiemelt vendégként részt vett az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ (POK), a Belügyminisztérium és a Klebelsberg Központ közös tanévnyitó konferenciáján. A szakmai eseményen elsősorban a 2022/2023. tanévet érintő főbb feladatokat és fejlesztési irányelveket mutatták be a terület szakértői a nemzetiségi intézmények vezetői számára.
2022. augusztus. 31.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a roma holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából

Az emberi élet és méltóság nem ismer nemzeti határokat, de ezek érvényesítése és védelme az államok elsődleges kötelezettsége. Az állami intézmények és képviselőik fokozottan felelősek azért, hogy tevékenységük során minden esetben szem előtt tartsák az egyenlő bánásmód követelményének nemzetközi és alkotmányos garanciáit, valamint a köz szolgálata során a társadalom valamennyi tagjának emberi méltóságát tiszteletben tartva járjanak el, származástól, nemzeti vagy etnikai hovatartozástól és bármilyen egyéb, kisebbségi csoporthoz való tartozástól függetlenül. A roma holokauszt nemzetközi emléknapja arra emlékeztet bennünket, hogy a szélsőséges nézetek elleni fellépés közös felelősségünk is, annak érdekében, hogy soha, semmilyen körülmények között nem ismétlődhessenek meg a második világháború borzalmai.
2022. augusztus. 04.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a Roma Ellenállás Napja alkalmából

A roma holokauszt áldozataira és az elnyomás, diszkrimináció és kirekesztés ellen fellépő romákra egyaránt tisztelettel emlékezünk május 16-án, a Roma Ellenállás Napján.
2022. május. 17.

2/2022. elvi állásfoglalás az iskolai hiányzások miatt indítható szabálysértési eljárások és más szankciók vizsgálatáról

Egy civil szervezet amiatt kérte az Alapvető Jogok Biztosának eljárását, mert egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen aránytalanul nagy számban indultak szabálysértési eljárások igazolatlan iskolai hiányzások miatt. Ez a gyakorlat a szervezet szerint leginkább a sokgyermekes, mélyszegénységben élő, többségében roma származású családokat sújtotta, akiknek a pénzbírság teljesítése gyakran komoly nehézséget okozott, a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra való átváltoztatása pedig a gyermekeik gondozását, ellátását is veszélyeztette. Az általános panasz mellett, ahhoz kapcsolódóan a beadványozó egy több gyermekes család ügyében is vizsgálatot kért, a tízgyermekes édesanyával szemben a vizsgált időszakban ugyanis 17 alkalommal indult szabálysértési eljárás. Az átfogó, rendszerszintű problémákat is felvető ügyben a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes vizsgálatot indított, amelyet elvi állásfoglalás kibocsátásával zárt.
2022. május. 11.