Országos nemzetiségi rajzverseny és Nemzetiségi Népismeret Verseny – Országos nemzetiségi fotópályázat díjátadó ünnepsége

Március 26-án került sor az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett és szervezett 2018/2019. tanévi Országos nemzetiségi rajzverseny és Nemzetiségi Népismeret Verseny – Országos nemzetiségi fotópályázat ünnepélyes díjátadó ünnepségére, valamint az ehhez kapcsolódó kiállítás megnyitására.

Az eseménynek, amelyet Szalayné Sándor Erzsébet Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes nyitott meg, második alkalommal adott otthont az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Az Országos nemzetiségi rajzverseny és a Nemzetiségi Népismeret Verseny – Országos nemzetiségi fotópályázat keretein belül tíz nemzetiségi területen (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén), indultak a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő óvodások és tanulók. Mindkét verseny szorosan kötődik a nemzetiségi népismeret témakörhöz.

A rajzverseny célja a hazai nemzetiségek szellemi kultúrájának, népszokásainak, helyi hagyományainak a képzőművészet eszközeivel történő bemutatása, a nemzetiségi óvodások, kisiskolások kreativitásának fejlesztése. A fotópályázat célja ugyancsak a Magyarországon élő nemzetiségek történetéhez, életmódjához, népszokásaihoz, tárgyi és szellemi kultúrájához kacsolódó életképek bemutatása a fotóművészet eszközeivel.

Mindkét verseny egyfordulós volt és két kategóriában került megrendezésre.

A rajzversenyen az I. kategóriában a nemzetiségi óvodások indulhattak és a rajzokat „Évszakok ünnepei” témakörben vártuk. A II. kategóriában a nemzetiségi általános iskolák alsó tagozatos tanulóitól „Kedvenc népszokásom” témakörben kértük az alkotásokat.
A fotópályázaton az I. kategóriában a nemzetiségi iskolák felső tagozatos, míg a II. kategóriában a nemzetiségi középiskolák tanulói indulhattak. Ezen a versenyen a követelmény a következő volt: A képek a fotóművészet eszközeivel fejezzék ki a versenyző nemzetiségéhez való kötődését. A nemzetiségi léthez, mindennapokhoz kötődő alkotások témája tetszőlegesen volt választható, kapcsolódhatott például a nemzetiségi települések történelméhez, történelmi helyszíneihez, épített kulturális örökségéhez, a nemzetiségek mindennapjaihoz, ünnepeihez.

Ez utóbbira a tanulók 3 évnél nem régebben önállóan készített fotósorozattal, vagy max. 3 db egyedülálló fotóval jelentkezhettek. A népismeret versenyek területén az 2018/2019. tanévben a rajzverseny már harmadszor, a fotópályázat először került meghirdetésre. A pályamunkákat versenybizottság értékelte. Az értékelés kétszintű volt. Az első szinten a nemzetiségi képzőművészekből álló zsűri kiválasztotta a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a második szinten pedig részletes pontozással rangsorolta az alkotásokat. A kategóriánkénti 3 legjobb pályamű került díjazásra.

A díjakat Kállay Attiláné, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ megbízott főosztályvezetője adta át, a kiállítást Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese nyitotta meg.

November 20-án ünnepeljük a gyermekek jogainak világnapját, megemlékezve arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 1989. november 20-án fogadta el a Gyermekek jogairól szóló Egyezményt. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes fontosnak tartja a gyermekek részvételét támogató és elősegítő hazai projektek eredményeit.
 
Az Egyezmény 12. cikke a véleménynyilvánításhoz való jogot deklarálja, amely alapján a belátási képessége birtokában lévő gyermek számára biztosítani kell, hogy minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, és ezt – tekintettel korára és érettségi fokára – figyelembe is kell venni. A gyermekek véleménynyilvánítási jogához szorosan kapcsolódik a megfelelő tájékoztatáshoz való jog, amely az állam intézményvédelmi kötelezettségének deklarálása mellett magában foglalja az életkornak megfelelő információhoz és ismeretekhez való hozzájutás jogát is.
2017-ben három olyan gyermekrészvétellel megvalósuló program szakmai lebonyolításában vett részt a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és titkársága, amelyekben aktív szerepet kaptak a hazai nemzetiségi közösségek is. 2017 áprilisában a gyermekjogok a digitális környezetben témakört, majd 2017 novemberében a gyermekbarát digitális társadalom kérdését járták körbe a fiatalok. Emellett lehetőségük nyílt arra is, hogy a romákat sújtó előítéletekről és sztereotípiákról, valamint az ezek elleni fellépés lehetőségéről beszélgessenek, és megfogalmazzák javaslataikat egy gyermekbarát kampány előkészítéséhez.
 
A „Visegrad Children 4 Digital Society” (Visegrádi Gyerekek a Digitális Társadalomért) projekt a Visegrádi országokban élő gyermekeket kívánja támogatni annak érdekében, hogy véleményt alkothassanak a digitális társadalom gyermekbaráttá tételéről, valamint álláspontjukat a döntéshozók meghallgassák és figyelembe is vegyék intézkedéseik során. A projekt koordinátora a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület, amely civil partnerei segítségével (Institute of non-formal education, Szlovákia, National Safer Internet Centre, Csehország és Young Journalists’ Association ‘Polis’, Lengyelország), a Visegrádi Alap támogatásával valósítja meg a programot. 
 
A másik, szintén gyermekrészvétellel megvalósuló konzultáció az Európa Tanács „Dosta! – Enough! Go beyond prejudice, meet the Roma!” (Elég! Lépj, túl az előítéleteken ismerd meg a romákat!) kampányához kapcsolódik, amely a romákat sújtó előítéletek és sztereotípiák ellen kíván fellépni. A kampány gyermekbarát verziójának előkészítésére 2018 folyamán kerül sor, az előkészítő folyamatokba - az Európa Tanács Gyermekjogi Stratégiájának prioritását is figyelembe véve - a gyermekek is aktívan bekapcsolódhatnak. Ennek keretében 2017 utolsó negyedévében Albániában, Magyarországon és Spanyolországban gyermekkonzultációk kerültek megrendezésre, hogy a roma és nem roma gyermekekből álló 20 fős gyermekcsoportok elkészíthessék javaslatukat a gyermekbarát kampány taralmi elemire vonatkozóan. A konzultációs folyamat 12-15 éves korú gyermekek bevonásával történt, amely során a roma közösséget és egyéneket érintő előítéletekről, sztereotípiákról, diszkriminációról, cigány/romaellenességről, valamint az ezek elleni fellépés lehetőségeiről beszélgettek a résztvevők, illetve fogalmazták meg és készítették el javaslatukat a gyermekbarát kampányhoz.