Az alapvető jogok biztosának jelentése a kettős szükségletű gyermekek ellátásának helyzetéről

Az alapvető jogok biztosának átfogó, helyszíni vizsgálatsorozatra épített vizsgálata számos komoly, rendszerszintű problémát, hiányosságot tárt fel a szakellátásban élő kettős szükségletű gyermekek, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai betegellátás helyzetében. Székely László ombudsman szerint a kiszolgáltatott gyermekek és családjaik jogainak védelme érdekében nem tűr halasztást a tárgyi és személyi feltételek, a hozzáférhetőség és a szakmaközi együttműködés javítása, így a gyermekek érdekével ellentétes kényszerpályák csökkentése.
2016. október. 03.

A jövő nemzedékek szószólójának aggályai a Kanadával tervezett szabadkereskedelmi megállapodás ügyében

A jövő nemzedékek szószólója, Szabó Marcel szerint az Európai Unió Bíróságának kellene választ adnia a kanadai szabadkereskedelmi megállapodással (CETA) kapcsolatos aggályokra.
2016. szeptember. 29.

Sorozatos jelzőrendszeri hibák, mulasztások és az együttműködés hiánya vezetett a tragédiához - az alapjogi biztos vizsgálata az éhen halt gyöngyösi kisgyermek ügyében

Hivatalból folytatott vizsgálata során az ombudsman megállapította, hogy a házi gyermekorvos, a gyermekjóléti központ és a gyámhatóság sorozatos mulasztásai, szakmailag érthetetlen lépései miatt sem sikerült megakadályozni azt, hogy a szülők a gyermeküktől a táplálékot hosszú ideig megvonják, a jelzőrendszeri tagok hibái így közvetve szerepet játszottak a gyöngyösi kisgyermek halálában. Székely László a hasonló tragédiák megelőzésére jelentésében több ajánlást is megfogalmazott.
2016. szeptember. 28.

Az ombudsman a nem- és névváltoztatási eljárás szabályozásának hiányosságairól

Magyarországon a transz embereknek lehetőségük van ugyan arra, hogy a nemüket és a nevüket a valós identitásuknak megfelelően változtassák meg, de az eljárásnak nincs jogi szabályozása. Az alapvető jogok biztosa szerint aggályos ez a helyzet, amelyben nem érvényesülhetnek a tisztességes eljárás alapgaranciái, így a határidők, a tisztázott döntési jogkörök, a jogorvoslat sem. Székely László ombudsman ezért az emberi erőforrásokért felelős minisztert kérte fel, hogy a civil-szakmai szervezetek bevonásával orvosolja a szabályozásbeli problémákat.
2016. szeptember. 26.

Kollektív jogérvényesítési lehetőséget a környezetszennyezés okozta jogsérelmek esetén is - a jövő nemzedékek szószólójának javaslata az új polgári perrendtartás törvényi szabályainak kiegészítésére

A jövő nemzedékek szószólója törvényben biztosított jogszabály-kezdeményezési jogosultságával élve javaslatot tesz a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat kiegészítésére annak érdekében, hogy környezetszennyezés okozta kollektív jogsérelem esetén is - ide értve az abból fakadó vagyoni kárt és egészségkárosodást - lehetővé váljon a társult per új jogintézményének alkalmazása.
2016. szeptember. 26.

A jövő nemzedékek szószólójának sajtóközleménye a délvidéki földikutya megmentése érdekében

A jövő nemzedékek szószólója üdvözli a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előterjesztését, amely országos jelentőségű védett természeti területté kívánja nyilvánítani a kiemelkedő természeti értéknek számító délvidéki földikutya legjelentősebb, Baja határában nemrégiben felfedezett hazai élőhelyét, és arra kéri a döntéshozókat, hogy a javasolt formában mielőbb fogadják el az ehhez szükséges rendeletet.
2016. szeptember. 15.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye Hodinka Antal, a magyarországi ruszinok kiemelkedő személyisége halálának 70. évfordulójára emlékezve

Mint a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős ombudsmanhelyettes, fontosnak tartom, hogy a hazánkban velünk együtt élő államalkotó nemzetiségeink kiemelkedő szülötteiről megemlékezzünk.
2016. szeptember. 14.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek közös közleménye a gyermekek jogainak érvényesülését és a gyermekvédelmi rendszert érintő eseményekkel kapcsolatban

Az elmúlt időszakban számos hír jelent meg a sajtóban, amelyek rendkívül méltatlan körülményekről, erőszakos vagy agresszív bánásmódról számoltak be néhány hazai gyermekotthon vagy gyermekeket, fiatalokat ellátó lakásotthon működésével, gyakorlatával kapcsolatban. Ezek a sajtóhírek a közösségi média által is felfokozott módon, gyakran úgy jutnak el az olvasókhoz, hogy nélkülözik az érdemi, teljeskörű helyzetelemzést, a szakmai szempontból nélkülözhetetlen objektivitást.
2016. szeptember. 13.

Nemnövekedési Hét és nemzetközi konferencia - a jövő nemzedékek szószólójának közleménye

Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója örömmel értesíti a hazánk fenntartható fejlődéséért elkötelezett, azon munkálkodó polgárokat és szervezeteket, valamint minden érdeklődőt, hogy augusztus 30-tól szeptember 3-ig Budapest ad otthont az alternatív fejlődési utakat kereső nemzetközi közösség egyik legjelentősebb, együtt-gondolkodást szolgáló rendezvényének, az 5. Nemzetközi Nemnövekedési (Degrowth) Konferenciának, illetve a nagyközönség számára ezzel párhuzamosan szervezett, számos panelbeszélgetést, találkozási lehetőséget, valamint művészeti, zenei és kulturális eseményt magába foglaló Nemnövekedési Hétnek.
2016. augusztus. 25.

Köszöntjük riói olimpikonjainkat! A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a Rio de Janeiró-i nyári olimpiai játékokon elért magyar sportsikerek kapcsán

Magyarország ismét bebizonyította, hogy helye van a világ sportnemzetei között. A Rio de Janeiró-i nyári olimpiai játékokon sportolóink 8, arany 3 ezüst és 4 bronzérmet szereztek, valamint számos pontszerző helyezést értek el.
2016. augusztus. 25.