Hiányzó feltételek, aggályos bevezetés - az ombudsman a középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötött felsőoktatási felvételiről

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint alapjogi szempontból aggályosan és kellő előkészítés nélkül írták elő a felsőoktatásba való bekerülés egyik feltételeként a nyelvtudás új, szigorúbb követelményét. Székely László ombudsman javasolta az emberi erőforrások miniszterének a jelenlegi iskolai idegennyelv-oktatás infrastruktúrájának erőteljesebb fejlesztését és azt, hogy a felkészülési idő garantálása érdekében is tegyék későbbre az emelt szintű követelmény bevezetésének időpontját.
2017. február. 06.

Az ombudsman a segítő kutyák alkalmazását meghatározó jogszabályok összehangolásáért

Az illetékes miniszterek közbenjárását kérte az alapvető jogok biztosa annak érdekében, hogy feloldják a fogyatékossággal élőket segítő kutyák alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi ellentmondásokat. A válaszok elismerték a változtatás szükségességét.
2017. január. 30.

Megoldás az ombudsman fellépése nyomán: a bejegyzett élettársak immár a házastársakéval azonos adó- és illetékkedvezményre jogosultak

A bejegyzett élettársakat is megilletik mindazon adójogi kedvezmények, amelyeket a törvény a házastársaknak biztosít. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke értesítette az alapvető jogok biztosát, hogy ezt az ombudsmani értelmezést a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyetértésben osztják. Az ombudsman még december második felében, egy civil szervezet beadványának kivizsgálása során kimutatta: jogértelmezési tévedések következtében jelentős összegű illetéket vetnek ki a bejegyzett élettársak által odaajándékozott, vagy a megözvegyült bejegyzett élettárs által örökölt ingatlanra.
2017. január. 25.

Az ombudsman megállapításai a bélapátfalvai idősek és fogyatékosak otthonának problémáiról

A fogyatékos bentlakók emberi jogainak teljesebb gyakorlását garantálhatja, hogy egy nagy létszámú intézményből lakóotthonokba költözhettek és ezzel lehetőségük nyílt az önállóbb életvitelre. Ugyanakkor az intézményben továbbra is jelentős probléma az alkalmas és szakképzett ápolók hiánya – állapította meg az alapvető jogok biztosa a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona körülményeinek vizsgálatában.
2017. január. 20.

Az ombudsman a kerekesszékes mozgáskorlátozottak betegszállításának egyenlő esélyeiért

A betegszállító szolgáltatók a mozgásában korlátozott beteggel csupán a könnyű szerkezetű, összecsukható kerekesszéket szállítják el, az elektromos kerekesszéket nem. Székely László ombudsman szerint ez megnehezíti az érintettek egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését, szemben áll az önrendelkezés szabadságával, sérti az egyenlő bánásmód követelményét és a fogyatékossággal élő emberek kiemelt védelmének állami, valamint nemzetközi kötelezettségét.
2017. január. 18.

Az ombudsman az Alkotmánybíróságtól kéri az ásotthalmi önkormányzat alapjogsértő rendeletének megsemmisítését

Sajtóhíradások tudósítottak róla, és magánszemélyek Székely László alapjogi biztosnak küldött beadványai is kifogásolták Ásotthalom Nagyközség Önkormányzatának egy nemrégi rendeletét. A biztos áttekintette a helyi szabályozás kapcsán felmerülő alkotmányossági aggályokat, és az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte az érintett rendelkezések megsemmisítését.
2016. december. 20.

"A szomszéd ablaka" címmel tartottak rendezvényt a médiaoktatás és az egyéni felelősségvállalás témájában az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

2016. december 8-án házigazdaként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont „A szomszéd ablaka" című szakmai rendezvénynek. A találkozót az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kettős szándékkal hívta össze: az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljainak részét képező globális felelősségre nevelésről való eszmecsere és az UNESCO társult iskolák hálózata életre keltése céljából. A programon a Vizuális Világ Alapítvány az általa életre hívott, UNESCO-védnökséget élvező „Te döntesz: kihúzod magad vagy kihúzod magad!" című kiállítást és kreatív, a médiatudatosság fejlesztését célzó oktatási projektjét mutatta be.
2016. december. 09.

Az alapvető jogok biztosa az első- és másodfokú gyámhatóságok túlterheltségéről és az ügyintézési határidők tarthatóságának kérdéséről

Az alapjogi biztos szerint komoly problémát jelent a gyakorlatban, hogy a fővárosban és megyék döntő többségében az első- és másodfokú gyámhatóságok jelentős része létszámhiány miatt nem képes tartani az ügyintézési határidőket, a hatóságok bizonyítottan túlterheltek. Székely László ombudsman az eljárások lefolytatásának akadályai között szabályozási problémákat tárt fel és ismét felhívta a figyelmet a fluktuáció kapcsán a képzések, a továbbképzések, a szupervízió alkalmazásának fontosságára, továbbá az eseti döntéstárak, módszertani levelek szerepére.
2016. december. 02.

Fogjunk össze a talaj és a termőföldeink védelméért!

Egyre fogyatkozó termőföldjeink és talajaink további pusztulásának megakadályozására uniós szintű jogszabály és nemzeti talajvédelmi stratégia megalkotását szorgalmazta Szabó Marcel a jövő nemzedékek szószólója, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége egy konferencián, amelyet az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában rendeztek.
2016. november. 24.

Emléknap a magyarországi szlovének első tudós kutatója, Pável Ágoston tiszteletére

Pável Ágoston, a magyarországi szlovének első hivatásos tudós kutatója születésének 130. évfordulója adott alkalmat arra, hogy 2016. november 23-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában emléknap szervezésével emlékezzünk egy kiváló ember és tudós munkásságára. Az utolsó igazi polihisztorok egyikeként Pável Ágoston mint tanár, nyelvész, néprajzkutató, költő és műfordító egyaránt maradandót alkotott nem csak szűkebb közössége, a magyarországi szlovének számára, hanem Vas megye szellemi életének egyik legkiemelkedőbb alakjaként a többségi társadalom által is elismert, máig ható kulturális értékeket teremtett.
2016. november. 24.