null Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettes a Nemzetközi Roma Nap alkalmából

A Nemzetközi Roma Napon a magyar és az európai civilizációt évszázadok óta értékeivel és sokszínűségével gazdagító roma kultúrát ünnepeljük.

Negyvenhat éve, 1971. április 8-án, a London melletti Orpingtonban az I. Roma Világkongresszus döntött az egységes roma nemzeti jelképek használatáról, az önelnevezésről, valamint az Opre Roma! jelmondatról. Ez az esemény mind a mai napig jelentős állomás a romák intézményesült identitásának kialakulásában. Később, 1990-ben, a IV. Roma Világkongresszuson Varsóban született döntés arról, hogy április nyolcadikát, az első világkongresszus időpontját nemzetközi roma ünnepként ismerjék el. A kongresszus tiszteletére az ENSZ április 8-át a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította.

A világ számos országában e napon szervezett kulturális programok, ünnepségek, toleranciára nevelő rendezvények, szakmai fórumok alkalmat adnak arra, hogy felhívják a többségi társadalom figyelmét a roma közösségek problémáira is. Hazánkban sincs ez másként: a nemzetközi roma nap alkalmából országszerte megrendezésre kerülő különböző programok nem csak az ünneplésre adnak lehetőséget, de tudatosítani kívánják azt a tényt is, hogy roma nemzetiségű honfitársaink több évszázados történelmi múlttal szerves részét képezik a magyar társadalomnak.

Egy Péli Tamás festőművésztől származó idézet jól tükrözi kettős identitásukat: "Homlokomon két aranypánt van. Az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom".  Ezen a napon külön említést érdemelnek azok az ismert és elismert roma nemzetiségű művészeink, akik gyarapítják és ápolják közös kultúránkat, vagy akik sportolóként öregbítik hazánk hírnevét. Mellettük ezen a napon méltatjuk azokat a roma honfitársainkat, akik Magyarország felemelkedéséért dolgoznak napról napra. Erre emlékeztet bennünket az Aranypánt-díj, amelyet minden évben ezen a napon adnak át hétköznapokban helyt álló roma nemzetiségű polgártársainknak. Ahogy a kiírás is jelezi, ők "Nem celebek vagy hírességek, viszont mindannyian büszkék lehetünk rá, hogy a honfitársaik vagyunk."

Az ünneplés alkalmával sem mehetünk el azonban az Európában, így hazánkban is létező, és a romák nagy részét érintő súlyos szociális problémák, az oktatási szegregáció, a társadalmi kirekesztettség, a munkaerő-piaci marginalizáció mellett. Európa és egyetlen államának jövője sem képzelhető el a kontinensen élő 10-12 millió roma társadalmi integrációja nélkül. 
Opre Roma! – Fel, romák!