EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

Milyen döntéseket hozhat az alapvető jogok biztosa?

Az alapvető jogok biztosának Ebktv. alapján folytatott közigazgatási hatósági eljárást befejező döntései a következők lehetnek:

  • kérelmet visszautasító végzés: ha az eljárás törvényben meghatározott feltételei hiányoznak (pl. nem diszkriminációs ügyről van szó; a bepanaszoltra nem terjed ki az Ebktv. hatálya; a kérelem idő előtti vagy elkésett; az ügyet hatóság vagy bíróság már elbírálta)
  • eljárást megszüntető végzés: pl. ha a kérelmet vissza kellett volna utasítani; ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra nem nyilatkozott vagy kérelmét visszavonta;
  • egyezséget jóváhagyó határozat: ha az ügyfelek között egyezség jött létre, amely megfelel az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak, kiterjed a teljesítési határidőre, valamint az eljárási költség viselésére is, és az ügyfelek az egyezség jóváhagyását és határozatba foglalását kérik. A határozatba foglalt egyezség közigazgatási úton végrehajtható.
  • jogsértést megállapító határozat: ha az eljárás eredményeként megállapítható, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét
  • kérelmet elutasító határozat: ha az eljárás eredményeként nem állapítható meg, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A jogsértés megállapítása esetén a következő szankciók alkalmazhatók a jogsértővel szemben:

  • a jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése;
  • a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltása;
  • a jogsértést megállapító, véglegessé vált határozat nyilvános közzététele a  jogsértő közérdekből nyilvános adatainak kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon;
  • bírság kiszabása ötvenezertől hatmillió forintig terjedő összegben;
  • külön törvényben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása.

Az alapvető jogok biztosának eljárásáért illetéket vagy szolgáltatási díjat nem kell fizetni, a kérelmező a kérelem elutasítása esetén is csak akkor kötelezhető az eljárási költségek viselésére, ha a rosszhiszeműsége az eljárásban megállapításra került (Ebktv. 16. § (4) bekezdés).

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSA AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXV. TÖRVÉNY ALAPJÁN

EBFF Menü