Intelligens űrlap

Intelligens űrlap súgó Intelligens űrlap súgó

Az alábbi űrlappal segíteni szeretnénk Önnek annak eldöntésében, hogy panasza vizsgálatára az alapvető jogok biztosának van-e törvényben biztosított lehetősége.

Ha először csupán az ombudsman eljárási lehetőségeiről szeretne bővebb tájékoztatást kapni, úgy kattintson a TÁJÉKOZTATÓ oldalra. Ott az ombudsman eljárási lehetőségeiről, illetve annak korlátairól részletes információt talál.

Amennyiben kitölti az űrlapot, megtudhatja, hogy az Ön által sérelmezett esetben az alapvető jogok biztosának van-e vizsgálati lehetősége, vagy tud-e Önnek tanácsot adni annak előmozdítására.

Intelligens űrlap

Igen
Nem
Nem tudom
Tájékoztató: Hatóságnak tekinthetők különösen az alábbi szervek:
– közigazgatási szerv,
– helyi önkormányzat,
– nemzetiségi önkormányzat,
– kötelező tagság alapján működő köztestület,
– a Magyar Honvédség,
– rendvédelmi szerv,
– közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében,
– nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve,
– közjegyző,
– törvényszéki végrehajtó,
– önálló bírósági végrehajtó

Igen
Nem
Nem tudom
Tájékoztató: Közszolgáltató szervnek tekinthetők különösen az alábbiak:
– az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat ellátásában közreműködő szerv,
– a közüzemi szolgáltató,
– az egyetemes szolgáltató,
– az állami vagy európai uniós támogatás nyújtásában vagy közvetítésében közreműködő szervezet,
– a jogszabályban közszolgáltatásként megjelölt tevékenységet végző szervezet, valamint
– a jogszabályban előírt, kötelezően igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet.

Igen
Nem
Nem tudom
Tájékoztató: Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározottak szerint kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál.

Igen
Nem
Nem tudomAmennyiben megítélése szerint az Ön panasza az előző feltételek egyikének sem felel meg, vagy nem tudja a választ, vagy csak jogi tanácsot kér, úgy kattintson az „Ugrás a végére” gombra!

Tájékoztató: A végén megírhatja, hogy milyen egyéb ügyben kéri az alapvető jogok biztosának segítségét!
Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.

Ugrás a végére
Saját ügyemben, vagy törvényes képviselőként járok el
Más személy ügyében, meghatalmazással járok el

Igen
Nem

Igen
Nem


közigazgatási szerv
helyi önkormányzat
nemzetiségi önkormányzat
kötelező tagság alapján működő köztestület
Magyar Honvédség
rendvédelmi szerv
közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében
nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve
közjegyző
törvényszéki végrehajtó
önálló bírósági végrehajtó
Ha több hatóság is érintett többet is megjelölhet


állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat ellátásában közreműködő szerv
közüzemi szolgáltató
egyetemes szolgáltató
állami vagy európai uniós támogatás nyújtásában vagy közvetítésében közreműködő szervezet
jogszabályban közszolgáltatásként megjelölt tevékenységet végző szervezet
jogszabályban előírt, kötelezően igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet
Ha több hatóság is érintett többet is megjelölhetTájékoztató: Fontos, hogy tudja:
• az alapvető jogok biztosának eljárására nem vonatkozik a 30 napos ügyintézési határidő
• az alapvető jogok biztosa eljárása során független, intézkedését kizárólag az Alkotmány és a törvények alapján hozza meg. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság áll fenn, annak orvoslására ajánlást tehet, az érintett hatósághoz, illetve annak felettes szervéhez, közszolgáltatóhoz vagy jogalkotó fórumhoz címezve
• az alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit sem érhet hátrány