AZ ORSZÁGGYŰLÉS MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN VETT RÉSZT AZ OMBUDSMAN ÉS A NEMZETISÉGI OMBUDSMANHELYETTES

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2020. június 29-én részt vett az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága ülésén, amelyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről benyújtott, B/8769. számú beszámolót tárgyalták. Dr. Kozma Ákos ombudsman beszámolójában az őszinte beszéd fontosságát hangsúlyozta.
2020. June. 29.

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJA KÖZLEMÉNYE A DUNA-NAP ALKALMÁBÓL

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója a nemzetközi Duna-napon a szomszédos államok szorosabb együttműködését szorgalmazza a közös folyó ökológiai szolgáltatásainak megőrzése, valamint a Kárpát-medence környezeti problémáinak megoldása érdekében.
2020. June. 29.

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TISZTAVATÓJÁN VETT RÉSZT AZ OMBUDSMAN

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának tisztavatóján vett részt Budapesten. A budai Várban, a Kapisztrán téren tartott ünnepségen, 102 hallgató tett tiszti esküt a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt.
2020. June. 29.

NEM TÖRTÉNT VISSZÁSSÁG A GYERMEK NEVELÉSBE VÉTELE ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK SORÁN – AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA A „DUSNOKI ÜGY” VIZSGÁLATÁRÓL

A panaszosok beadványa alapján az alapvető jogok biztosa átfogó módon vizsgálta a sajtóban „dusnoki ügyként” ismertté vált esetben a hatóságok és a rendőrség eljárását. Dr. Kozma Ákos ombudsman a megkeresett szervek válaszai és az iratanyag alapján arra jutott, hogy az ügyben a hatóságok nem hibáztak, nem mulasztottak, a gyermek legjobb érdekét szem előtt tartva, a jogszabályokat betartva, azokra figyelemmel intézkedtek.
2020. June. 25.

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSAI A VESZÉLYHELYZETBEN

Negyven magyarországi helyszínen tett látogatást az alapvető jogok biztosa a koronavírus-világjárvány miatt 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet időszaka alatt.
2020. June. 23.

AZ ORSZÁGGYŰLÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN VETT RÉSZT AZ OMBUDSMAN ÉS KÉT HELYETTESE

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 2020. június 22-én részt vett az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén, melyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről szóló B/8796 számú beszámolót tárgyalták.
2020. June. 22.