Back

Műhelybeszélgetés a Táj Nemzetközi Napja alkalmából

Starts:
Oct 17, 2018 9:30 AM
Ends:
Oct 17, 2018 1:00 PM

 

Műhelybeszélgetés a Táj Nemzetközi Napja alkalmából

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Agrárminisztérium a Táj Nemzetközi Napja alkalmából műhelybeszélgetést rendezett az ombudsmani hivatalban az Európai Táj Egyezmény végrehajtásáról, illetve a Nemzeti Tájstratégia megvalósításáról. A rendezvényhez, több éves hagyományt folytatva, egy fotókiállítás, ezúttal az ország nemzeti parkjainak természeti szépségeit bemutató Varázslatos Magyarország gyűjtemény tájfotóiból álló tárlat ünnepélyes megnyitása is kapcsolódott.

A jövő nemzedékek szószólója, Dr. Bándi Gyula, megnyitóbeszédében rámutatott: a természet és a kultúra kölcsönhatásának eredményeként történelmileg létrejött tájat a nemzet közös öröksége részeként az Alaptörvény kiemelt védelemben részesíti. Az Európai Táj Egyezmény, illetve az annak végrehajtását segítő hazai stratégia az emberhez méltó, egészséges környezet biztosításának egyik fontos eszköze. A tájstratégia jelentőségét kiemelendő a szószóló egy friss alkotmánybírósági döntést idézett, amely szerint a kormányzati szakmai stratégiák a közép- és hosszú távú tervezés és kiszámítható jogalkotás szakmai kiindulópontjai, amelyek figyelembe vétele az elővigyázatosság és a megelőzés elveire is tekintettel különösen fontos.

A tanácskozás első részében a minisztérium munkatársai és egyetemi szakemberek az Európai Táj Egyezmény aktualitásait elemezték. Balczó Bertalan helyettes államtitkár, az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport elnöke többek között jelezte, hogy az egyezmény területi hatályát kiterjesztik, így nem európai államok is részes feleivé válhatnak. Az előadásokban elhangzott, hogy a Nemzeti Tájstratégia megvalósítása szorosan kapcsolódik a természeti erőforrások és a kulturális örökség általános védelméhez, célja a táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása, a tájvédelem integrálása a különféle szakpolitikákba, döntési mechanizmusokba, s fontos része a szemléletformálás. Hangsúlyosan esett szó a tájhasználat és a tájkarakter változását nyomon követő monitoring fontosságáról.

A második panelben a Szószóló által felkért szakemberek az új településképi szabályozás tájvédelmi vonatkozásait elemezték. Megosztották a településképi arculati kézikönyvek, illetve az ezeken alapuló helyi településképi rendeletek elkészítésének folyamata során szerzett tapasztalataikat, előremutató és problémás eseteket egyaránt bemutatva. Noha a szabályozás a települések teljes területét célozza, s a vonatkozó kormányhatározat kifejezetten felkérte a helyi önkormányzatokat, hogy a településképi rendelet megalkotása vagy módosítása során vegyék figyelembe a Nemzeti Tájstratégiát, a gyakorlatban esetenként csupán építésügyi feladatként kezelték az új szabályok megalkotását.

Zárszavában Bándi Gyula utalt az újonnan készült, a helyi tájértékek védelemét is szolgáló településképi szabályok és az azokat a jog erejével figyelmen kívül hagyó kiemelt kormányzati beruházások közötti ellentmondásra is. Ezek feloldása, a hatékonyabb tájvédelem érdekében további szakmai párbeszédet szorgalmazott. Kiemelte, hogy a településkép védelme és a tájkép kérdésköre egységes rendszert alkot, ezek fejlesztése során erre fokozott figyelemmel kell lenni, amint arra is, hogy mindkét terület csak az érintettek bevonásával érheti el a kívánt célt.

A rendezvény programja, a fotógaléria és az írott anyagok az alábbi címszavakra kattintva tekinthetők meg.

Program

Köszöntő és kiállítás megnyitó

Fotógaléria 

Előadók írott anyagai

Balczó Bertalan

Kincses Krisztina

dr. Konkoly-Gyuró Éva

Pádárné Dr. Török Éva     

Hozzászólók írott anyagai

Körmendy János

 

Type:
esemény 2018