Back

A Jövő Nemzedékek Szószólója és az EMLA egyesület közös műhelybeszélgetése

Starts:
Feb 20, 2018 9:00 AM
Ends:
Feb 20, 2018 2:00 PM

A Jövő Nemzedékek Szószólója az EMLA egyesülettel közösen 2018. február 20-án műhelybeszélgetést szervezett a környezetvédelmi ügyekben érvényesülő jogorvoslathoz való jog kérdéséről

 A környezetvédelmi jog és a környezeti management országos és nemzetközi kérdéseivel foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, az EMLA egyesület*, mint a 11 Európai Uniós tagországot lefedő Justice and Environment (J&E) hálózat tagja a 2017-2020 években egy olyan uniós finanszírozású LIFE projektet koordinál, amely 8 tagországban (Ausztria, Észtország, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Spanyolország és Szlovákia) a környezetvédelemben érvényesülő jogorvoslathoz való jog fejlesztésén dolgozik. Ennek keretében 2018 és 2020 között Magyarországon 6 környezetjogi képzés fog megvalósulni a jogorvoslati jogok témájában. Az első ilyen megbeszélésre került sor az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában.

 A közel ötven szakértő résztvevő a különböző illetékes minisztériumoktól, hatóságoktól, az igazságszolgáltatásból valamint a társadalmi szervezetektől érkezett. Az előadók megvitatták a kérdés jogalkalmazói és jogalkotási aspektusait, kitértek az új szervezeti és a módosított jogszabályi környezet jelentette új nehézségekre és lehetőségekre.

 

*Az EMLA egyesület fő tevékenységei közé tartozik a közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás és jogi képviselet, a környezetjogi kutatás, szakértés és oktatás, valamint környezeti management projektek lebonyolítása. Az EMLA alapító tagja a Justice and Environment-nek, a The Access Initiative-nek és tagja a European Environmental Bureau-nak és a Nuclear Transparency Watch-nak. Az Egyesület által létrehozott EMLA Alapítvány a környezeti oktatásban tevékenykedik.

Type:
esemény 2018