null Utastájékoztató berendezés zajpanaszával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Az egészséges környezethez való joggal összhangban kell történniük a forgalmi tájékoztatásoknak – állapította meg az ombudsman. Maradéktalanul elfogadva a hangos utastájékoztatás életvédelmi funkciójának fontosságát és elkerülhetetlenségét, dr. Kozma Ákos felkérte a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy végeztessen teljes körű vizsgálatot Balatonszéplak-felső vasútállomás utastájékoztató berendezései tekintetében – a megállóhelyek környezetében élők védelme érdekében indokolt-e a forgalmi tájékoztatások körében jelenleg nyújtott valamennyi információ hangszórón keresztül történő közlése az éjszakai órákban.

A panaszos a Balatonszéplak-felső vasútállomáson működő hangszórók zajterhelése miatt fordult az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához. A beadvány szerint a megállóhelyen végzett felújítás óta a korábbi 8 helyett 32 hangszóró működik.

Dr. Kozma Ákos az AJB-4642/2020. számú ügyben készült jelentésében rámutatott, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK-rendelet rögzíti, hogy a vasúti szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói jogok közé tartozik az utazást megelőzően és annak folyamán kapott tájékoztatáshoz való jog. Az utazási információt a legmegfelelőbb formában kell közölni, külön figyelmet kell fordítani a hallás- és/vagy látássérült személyek igényeire. Az Országos Vasúti Szabályzat szerint pályaudvarokon és vonatokon a hangszórós utastájékoztatást a legszükségesebb terekre kell korlátozni, és a tájékoztatásban nem érdekelt környezetet – különösképpen az éjszakai órákban – kímélni kell. A hangos utastájékoztatás egyrészt a balesetek megelőzését szolgáló életvédelmi feladatot tölt be, másrészt az utazáshoz kapcsolódó forgalmi információkat juttatja el az utasokhoz. Az előbbi funkció alapja az emberi élet védelme, míg az utóbbié az utasjogok, ezen belül a tájékoztatáshoz való jog érvényesülése.

Az ombudsman megállapította, hogy élethez való jog korlátozhatatlan, abszolút jellegű és megelőz minden más jogot, ezért az életvédelmi célú tájékoztatás az állomások és megállóhelyek teljes területén napszaktól függetlenül elkerülhetetlen, a vasúti közlekedés elengedhetetlen része, az ezzel megvalósított zavarás szükségszerű, az egészséges környezethez való jog ezen alapjog érvényesülése érdekében korlátozható. A forgalmi tájékoztatások tekintetében viszont ez az abszolút jelleg már nem áll fenn, az ebbe a körbe tartozó tájékoztatások nem élveznek elsőbbséget, azoknak az egészséges környezethez való joggal összhangban kell történniük.

Maradéktalanul elfogadva a hangos utastájékoztatás életvédelmi funkciójának fontosságát és elkerülhetetlenségét, dr. Kozma Ákos felkérte a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy végeztessen teljes körű vizsgálatot Balatonszéplak-felső vasútállomás utastájékoztató berendezései tekintetében. Emlékeztetett, hogy a 19/2020. (II. 07. MÁV Ért. 5.) EVIG számú utasítás szerint az utastájékoztatást elsősorban a vizuális eszközök alkalmazásával kell ellátni, amit a hangos utastájékoztatás kiegészít. Az alapvető jogok biztosa az állomások (megállóhelyek) környezetében élők védelme érdekében – figyelemmel az Országos Vasúti Szabályzat éjszakai utastájékoztatásra vonatkozó előírására – indokoltnak tartja annak áttekintését, hogy szükséges-e a forgalmi tájékoztatások körében jelenleg nyújtott valamennyi információ hangszórón keresztül történő közlése az éjszakai órákban.

 

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-4642/2020.