null Elvi állásfoglalást bocsátott ki a zsámbéki sváb öregtemető helyzetével összefüggésben a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

A zsámbéki Sváb Öregtemető helyzetével összefüggésben elvi állásfoglalást bocsátott ki a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes. Szalayné Sándor Erzsébet ebben rögzítette a nemzetiségi kulturális értékek megőrzésének szükségességét, feltárta az irányadó jogszabályi hátteret, egyúttal javaslatot tett egy, a hazai nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős temetőkről, sírhelyekről és sírjelekről szóló országos adatbázis elkészítésére.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes egy panaszbeadványból a zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fenntartásával kapcsolatos nehézségekről értesült. A panaszos jelzése szerint a temetőben végzett munkálatok a sírok bedőlésének és megsemmisülésének veszélyével jártak. A vizsgálat során írásban megkeresett illetékes hatóságok válaszai, a helyszíni látogatás keretében szerzett személyes tapasztalatok, valamint a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, továbbá a temető tulajdonosának képviseletében a Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség plébánosával folytatott megbeszélés alapján Szalayné Sándor Erzsébet elvi állásfoglalást bocsátott ki.

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes ebben hangsúlyozza, hogy a temetőknek, temetkezési helyeknek kiemelt jelentőségük van a nemzetiségi származású személyek identitásának megőrzésében, valamint a nemzetiségek kulturális, történeti, vallási hagyományai, épített és tárgyi emlékei továbbörökítésében. A zsámbéki német nemzetiségi közösség számára a Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fontos kapcsolatot jelentett és jelent a település és a Németországba kitelepített több ezer ember és leszármazottja között. A kapott információk szerint az Öregtemetőben hozzátartozók hiányában számos sír, valójában a teljes temető gondozása, a sírhelyek őrzése, megóvása kizárólag a fenntartóra hárul, amely egyre nehezebb feladatnak bizonyul.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi temetők, temetőrészek, sírhelyek és sírjelek akkor is kulturális örökségünk részei, ha nem állnak műemléki védettség vagy helyi védelem alatt. A hazai nemzetiségi közösségek kultúrája olyan hozzáadott értéket jelent napjainkban is, amelynek felkutatása, dokumentálása és megőrzése, a jövő nemzedékek számára való átadása közös felelősség. A zsámbéki Öregtemetőben tapasztalható problémák kezelésére is csak az érintett szervek együttműködésével, közös felelősségvállalásával kerülhet sor. Az 1/2020. számú elvi állásfoglalás kiemelt célja, hogy megfelelő, egyben hatékony párbeszéd alakuljon ki a Sváb Öregtemető fenntartásáért, értékeinek megőrzéséért felelős állami és egyházi szereplők, illetve a német nemzetiségi közösség kulturális értékeinek, tárgyi emlékeinek fennmaradásában érintett felek között.

Az elvi állásfoglalással érintett téma összetettségére és országos jellegére tekintettel a nemzetiségi biztoshelyettes felkérte az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét, valamint a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságát, hogy fontolja meg egy olyan adatbázis elkészítését, amely a magyarországi nemzetiségi temetők, illetve a nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős sírhelyek, sírjelek adatait tartalmazza és mindenki számára hozzáférhető.