null Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója levegőtisztaság-védelmi szempontból aggályosnak tartja a rendszeres, kötelező kéményellenőrzés választhatóvá tételét a családi házak esetében.

Az állam az egészséges környezethez és a testi-lelki egészséghez való alkotmányos alapjog érvényesülését többek között a környezet védelmét szolgáló közszolgáltatások kötelező igénybevételének előírásával is biztosítja. A szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint a kommunális hulladékkezelés mellett ide tartozik a – mind a kül-, mind a beltéri levegőminőség védelmében alapvető fontosságú – kéményseprő-ipari szolgáltatás is. E tevékenység fontosságát a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény bevezető rendelkezései is hangsúlyozzák, többek között az emberi élet védelme, a levegőtisztaság védelme, az energiahatékonyság érdekében.

A Belügyminisztérium által az Országgyűléshez benyújtott törvénytervezet a lakosság ’adminisztrációs és időbeli terheinek’ csökkentésére hivatkozva családi házak esetében az eddig is ingyenesen nyújtott rendszeres kéményellenőrzés kötelező jellegét megszünteti, annak igénybevételét az ingatlantulajdonosok saját belátására bízza. A törvényjavaslat indoklása is elismeri, hogy „ezáltal az ingatlanhasználó egyéni felelősségvállalása növekszik”. Erősen kérdéses ugyanakkor, hogy e fokozott egyéni felelősségvállalás elvárása életszerű-e?

A kémények elhanyagolása (a lakások levegőjében megjelenő szénmonoxid miatt) közvetlen életveszélyt is jelenthet, emellett a közelben lakók számára állandó egészségi kockázatot idéz elő. A mindennapi tapasztalat és az ombudsmani hivatal saját vizsgálatai is arra utalnak, hogy a tüzelőberendezések szakszerű és felelősségteljes használata terén igen súlyos hiányosságok figyelhetők meg. Ennek következtében a helytelen lakossági fűtés mára a levegőszennyezés legfontosabb előidéző tényezőjévé vált, szerepe meghaladja az ipari és közlekedési kibocsátásokét is. A Levegő Munkacsoport által elvégeztetett mérések szerint a fűtési időszakban egyes falvak levegőminősége rosszabb, mint ami a nagyvárosok legforgalmasabb útjain mérhető. Számos önkormányzat visszajelzése alapján a téli időszakban megjelenő szmog legfontosabb kiváltó oka a szakszerűtlen lakossági fűtés, emellett kárhoztatható az illegális hulladékégetés, holott a rendszeres kéményellenőrzés mindkettő visszaszorításához hozzájárulna. 

Mindezek miatt a kötelezően és rendszeresen végzett kéményellenőrzés megszüntetése közvetlenül veszélyezteti az emberek élethez és egészséges környezethez való jogának érvényesülését. A jogkövető állampolgár eszményére való hivatkozással az állampolgáraiért felelősséget viselő állam nem léphet vissza életvédelmi kötelezettségeitől. Az államot az élethez és az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében ugyanis az Alaptörvény szerint tevőleges védelmi kötelezettségek terhelik, amelyeknek megfelelő jogszabályi előírások megalkotása mellett intézmények, eljárások működtetésével kell eleget tennie. 

A fentiek fényében kérjük a jogalkotót, hogy a lakossági adminisztrációs terhek könnyítése érdekében javasolt lépéseivel a lakosság egészségi állapotát, a környezet értékeinek védelmét ne tegye ki veszélynek a folyamatos kötelező ellenőrzés elhagyása révén.


Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, az alapvető jogok biztosának helyettese