null Az Országgyűlés dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet megválasztotta nemzetiségi ombudsman helyettesnek

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet habilitált egyetemi docenst, a Pécsi Tudományegyetem Jogi karának volt dékánját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetőjét az Országgyűlés megválasztotta a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-helyettesnek. 

Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény értelmében a helyettes személyére az ombudsman tett javaslatot. Dr. Székely László alapjogi biztos egyeztetett az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, és ők egyhangúlag támogatták a jelöltet, majd az illetékes parlamenti bizottságok is alkalmasnak találták a megbízatásra . Az Országgyűlés  268  igen szavazattal  megválasztotta Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-helyettesnek, aki megválasztása után letette a hivatali esküt. Mandátuma hat évre szól.

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet szakterülete a kisebbségvédelem, amelynek magyar és nemzetközi jogi vonatkozásaival tudományos kutatóként, magyarországi és külföldi egyetemek oktatójaként, hazai és nemzetközi szervezetek tagjaként foglalkozik.