null Az Ombudsmani Hivatal munkatársai részt vettek az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 83. ülésszakán Genfben Magyarország jelentéstételén

Az Egyesült Nemzetek 2020. január 20. és február 7. között rendezi meg Genfben Gyermekjogi Bizottságának 83. ülésszakát. Ennek keretében január 22-23-án került sor Magyarország jelentéstételére az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének Ellenőrző Bizottsága előtt. A meghallgatáson a párbeszéd megfigyelése céljából az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala munkatársai is részt vettek.

Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogaira, hivatala 2014 óta az ENSZ A státuszú nemzeti emberi jogi intézménye. Mindezekre tekintettel az ombudsman a jelentéstételi eljárás során információnyújtással segítette a magyar kormányzat és az árnyékjelentést benyújtó Gyermekjogi Civil Koalíció munkáját – egy olyan, a beszámolási időszakra vonatkozó részletes összefoglaló elkészítésével, amelyben az Egyezmény egyes cikkeihez, tematikus egységeihez rendelve szerepelnek a legfontosabb biztosi jelentések és más kiegészítő tevékenységek.