null Az ombudsman és helyettese a hulladékszállítás számlázásának problémáiról

Jelentős késéssel és közel egyszerre érkeztek meg Geszten a 2017-es évre vonatkozó szemétszállítási díj számlák, ezek kifizetése aránytalan terhet jelent a településen élőknek – panaszolta egy beadvány szerzője az ombudsmannak. Az alapvető jogok biztosa és a környezeti ügyek vizsgálatában is illetékes helyettese közös jelentésben emlékeztetett arra, hogy a hatályos jogszabály szerint az ingatlanhasználónak joga van negyedévente megkapni a számláját. Bár a számlakibocsájtó a szolgáltatóval folyó egyeztetés nehézségeit hozta fel magyarázatként, ez nem indokolhatja a késedelmet. 


A jelenlegi hulladékkezelési közszolgáltatás rendszerében más viszi el a hulladékot és más adja ki számlát. Székely László ombudsman és helyettese, Bándi Gyula ezért közös vizsgálatában tájékoztatást kért a számlakibocsájtó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től (NHKV Zrt.) és a hulladékkezelési közszolgáltatást, vagyis a szemétszállítást végző cégtől. 
A NHKV Zrt. a számlázás elmaradásának okát azzal magyarázta, hogy a hulladékot elszállító vállalkozástól nem kapta meg a megfelelő adatokat. Az ombudsman és helyettese ezzel szemben azt emelte ki, hogy a számla kibocsátása nem joga, hanem kötelezettsége az NHKV Zrt.-nek. Megfelelő eszközök állnak a rendelkezésére akár ahhoz, hogy szankcionálja a mulasztó közszolgáltatót, akár ahhoz, hogy a hibás számlázásból eredő következményeket a közszolgáltatóra hárítsa. Éppen azért születtek a vonatkozó szabályok, hogy biztosítsák a közszolgáltatási díj folyamatos számlázását és beszedését, ezen keresztül pedig hozzájáruljanak a közszolgáltatás fenntarthatóságához is.

Az NHKV Zrt. tehát akkor is köteles határidőben kibocsátani a számlát, ha a közszolgáltató nem tett eleget az adatszolgáltatási előírásoknak. A hatályos jogszabályok értelmében az ingatlanhasználóknak joguk van negyedévente megkapni a közszolgáltatási díjról szóló számlákat, így ennek elmulasztását a rendszer esetleges anomáliái sem indokolhatják. A közszolgáltató és az NHKV Zrt. viszonya nem befolyásolhatja az NHKV Zrt. és a lakosság kapcsolatát – mi több, a számlakibocsájtónak az is dolga, hogy haladéktalanul értesítse az ingatlanhasználókat, ha bármilyen okból nem tudja teljesíteni a számlázás kötelezettségét. Ezért is emeli ki a közös jelentés a jogbiztonság követelményének fontosságát és azt, hogy az ingatlanhasználók semmi esetre sem lehetnek kárvallottai a közszolgáltató és a koordináló szerv közötti adatszolgáltatás során felmerülő vagy bármely más működési problémának – a számlák elhúzódó kiállítása ugyanis nehéz pénzügyi helyzetbe hozhatja őket.  

Az NHKV Zrt. a vizsgált ügyben hosszú időn keresztül nem tett eleget a jogszabályi feltételeknek, azaz a negyedévenkénti számlázási kötelezettségének, ennek okáról és következményeiről pedig nem adott tájékoztatást az ingatlanhasználóknak. Így sorozatos mulasztásaival a Zrt. a jogbiztonság követelményével, ezen túl pedig az egészséges környezethez való joggal is kapcsolatos visszásságot okozott – állapítja meg a közös jelentés.

A biztos és helyettese felkérte a hulladékgazdálkodásért felelős innovációs és technológiai minisztert és a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli minisztert, vizsgálják ki, hogy milyen okok vezettek, illetve vezetnek jelenleg is a számlázás elhúzódásához, valamint tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy az NHKV Zrt. teljesíteni tudja kiszámítható számlázási kötelezettségét.