null Az ombudsman a hozzá forduló védőnők bérköveteléséről

A Magyar Védőnők Egyesületének elnöke valamint csaknem ötszáz védőnő fordult beadvánnyal az alapvető jogok biztosához, a bérük megállapításának módját sérelmezve. A Magyar Védőnők Egyesületének elnöke szerint ugyanis a hatályos jogi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy az alapellátáshoz sorolt védőnők a szakellátásban dolgozók számára megállapított bértábla hatálya alá tartozzanak, így jövedelmük lényegesen kevesebb, mint a szakellátásban dolgozóké. A biztoshoz forduló diplomás védőnők – azonos tartalmú levelükben – részletes számításokkal mutatták be a szakellátásban és az alapellátásban dolgozók bére közötti különbséget és egyesével mutatták ki a fizetésüket. Ez alapján a pályakezdő védőnő fizetése alig haladja meg a minimálbér összegét, de a hosszabb ideje a pályán lévő védőnők fizetése – még a pótlékokkal együtt is – alig éri el a 161.000.- forintot, azaz a középfokú végzettségűek számára előírt garantált bérminimumot.

Székely László ombudsman a beadványok alapján tájékoztatást kért az emberi erőforrások miniszterétől arról, hogy tervezik-e jogszabály-módosítással vagy egyéb módon rendezni az alapellátásban dolgozó védőnők helyzetét, előmenetelét, juttatásait, esetleg az egészségügyi bértábla szabályait erre a körre is kiterjesztve.

Az alapjogi biztos hasonló tartalmú beadvány alapján korábban már vizsgálta a védőnők helyzetét. Az AJB-3809/2010. számon kiadott átfogó jelentésében már akkor felkérte a emberi erőforrások miniszterét, hogy kezdeményezze a védőnői ellátás finanszírozásáról szóló jogszabály módosítását.