null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a Nyelvek Európai Napja alkalmából

Az Európa Tanács kezdeményezésére minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. A magyarországi nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesként kiemelten fontosnak tartom ezt a napot, hiszen kontinensünk nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe. 

Európa országaiban, így Magyarországon is számos nemzetiségi közösség él, akik  anyanyelvük megőrzésével és ápolásával tehetik a legtöbbet saját identitásuk fennmaradásáért. Európa színes nyelvi kaleidoszkópját 200-nál is több nemzeti nyelv, 24 hivatalos uniós nyelv, mintegy 60 regionális, illetve kisebbségi nyelv, továbbá a világ más tájairól érkező emberek által beszélt sok más nyelv alkotja. A Nyelvek Európai Napja kiváló alkalmat ad arra, hogy tudatosítsuk az európai polgárokban, milyen változatos a kontinensünkön beszélt nyelvek palettája, emellett pedig felhívjuk a közvélemény figyelmét a nyelvi és kulturális sokszínűség és a nyelvtanulás fontosságára.

Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára az ünnep alkalmából kiemelte: Európa nemzeteit mindig is erősítette, ha nyitottnak mutatkoztak az idegen kultúrák és képviselőik befogadására. A Nyelvek Európai Napjának üzenete: a kontinensünkön beszélt nyelvek sokszínűsége érték;  Európa olyan többnyelvű térség, ahol mindenki egyformán használhatja az anyanyelvét és hallathatja a szavát, érkezzen hozzánk a világ bármely tájáról is.

Az Európa Tanács keretében 1992-ben elfogadott regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját aláíró és ratifikáló európai országok – így Magyarország és valamennyi szomszédos állam – vállalták, hogy védik a területükön élő elismert nemzetiségi közösségek nyelvi jogait, melyeknek alapvető eleme a nemzetiségi anyanyelvek iskolai oktatásának különböző szinteken történő biztosítása is. A Nyelvek Európai k Napján fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi nyelven történő oktatás kiszélesítése, de legalább az egyes nemzetiségek számára már korábban biztosított lehetőségek csorbítatlan megőrzése az említett egyezményben részes valamennyi európai államnak kötelessége és egyben érdeke is.

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC
egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes