null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a német egység napja alkalmából

Október 3-án a német egység napját ünnepelve nem csak a hidegháború és a hatalmi politika következtében megosztott és fallal elválasztott európai nemzet 1990-es újra egyesülésére emlékezünk, hanem arra a pozitív szerepre is, amellyel a német nép a második világháború éveit követően hozzájárult az európai gondolat újjászületéséhez, a kontinens egységesedéséhez és erősödéséhez. Konrad Adenauer, Helmut Schmidt és Helmut Kohl a XX. század meghatározó politikusaiként írták be nevüket nemcsak Németország, hanem Európa történelmébe is.
 
Magyarországon a honfoglalás óta az ország nyugati orientációjának mindennapi konkrét megvalósulását elsősorban a német fejedelemségekkel majd a jelenkori Németországgal és a német néppel ezer szálon összefonódó kapcsolataink jelentették és jelentik ma is. Szent István királyunk hitvese, Gizella királyné Magyarországra érkezése után a kereszténységet terjesztő német szerzetesek és lovagok, a középkori városi fejlődést előmozdító német kézművesek és kereskedők, majd a török hódoltság idején elnéptelenedett térségeknek új életet adó szorgos telepesek évszázadokon keresztül hozzájárultak hazánk gyarapodásához. A mértéktartó és munkaszerető német emberek képe hosszú történelmi együttélésünk során mindig példaként élt a többségi magyar társadalomban.
 
Bár az ezer éves német-magyar kapcsolatok időhorizontján a második világháborút követő jogfosztások, kitelepítések rövid időszaknak tűnnek, sajnos ezek az események nehezen gyógyuló sebeket ejtettek sok német nemzetiségű honfitársunk családi emlékezetében. Mégis, a németség összetartását, erős identitását és egyben a választott magyar hazához való kötődését is jelzi az a tény, hogy a tragikus történelmi múlton túllépve – de azt nem feledve – ma a magyarországi német nemzetiség széles körben gyakorolja a nemzetiségi oktatás és az anyanyelvhasználat alkotmányos jogát, kiterjedt nemzetiségi önkormányzati és intézményrendszert működtet, valamint anyanemzetével is gyümölcsöző kapcsolatokat ápol.
 
A német egység napján ezért nem csak Németország polgárait, hanem a hazánkban élő, német és magyar identitásukat egyszerre őrző és ápoló honfitársainkat is köszöntöm.
 
 
Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC
egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes