null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a magyar-bolgár barátság napja alkalmából

A magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős ombudsmanhelyettesként fontosnak tartom, hogy megemlékezzünk a magyar-bolgár barátság napjáról, amelyet az Országgyűlés döntése alapján minden évben október 19-én ünneplünk. A bolgár ortodox egyház ezen a napon Bulgária védőszentjére, Rilai Szent Jánosra emlékezik, akinek elrabolt ereklyéit III. Béla magyar király foglaltatta aranyba, és küldte Szófiába a bolgár nép iránti tisztelet jeleként.

A magyarországi bolgár közösség sok évszázados története egy összetartó és állhatatos, az identitását, nyelvét, vallását és kulturális hagyományait féltve őrző nemzetiségi közösség képét mutatja, ami nem csak a Magyarországon élő más nemzetiségek, hanem a többségi társadalom számára is példaértékű. A bolgárság mindig aktív közösségi életet élt hazánkban: szervezeteket, intézményeket és iskolát alapított, így például éppen két hete ünnepelhettük a budapesti bolgár iskola alapításának századik évfordulóját. E nemzetiségi közösség fennmaradásának és gyarapodásának titka talán a Magyarországi Bolgárok Egyesülete első elnöke, Lazar Ivanov szavaiban rejlik: „A jövőt nem csak kapával lehet építeni, hanem nyitott szemmel és Istenbe vetett hittel.”

Bízom benne, hogy a nemzeteinket összekötő történelmi hagyományokból és népeink sok évszázados barátságából merítve megerősíthetjük a jövőbe vetett hitünket, melyben a magyarországi bolgárok közössége továbbra is az identitását őrző és építő, államalkotó nemzetiségi közösség marad.

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC

egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes