null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a horvát függetlenség napja alkalmából

Október 8-a, a Horvát Függetlenség Napja nem csak Horvátországban, hanem világszerte, így a hazánkban élő horvát nemzetiségű honfitársaink körében is fontos ünnep. 1991-ben az egykori Jugoszlávia felbomlásának jelentős lépése történt ezen a napon, amikor a függetlenségét kikiáltott Horvátország parlamentje megkezdte a működését. A horvát és magyar történelem ezer éves összefonódása okán ez az ünnep nekünk, magyaroknak is lehetőséget kínál arra, hogy megemlékezzünk az országaink és népeink közötti szoros, testvéri kapcsolatról.

A középkor és az újkor évszázadait a közös államszervezeti keretek, a meghatározóan közös vallás, a török hódítás elleni közös küzdelem és a népeink közötti élénk kulturális, kereskedelmi és mindennapi kapcsolatok jellemezték. Horvátország és a horvátok a magyarság számára mindig is kaput és kapcsolatot jelentettek a Mediterráneum, a tenger felé. A dalmát szigetek nyújtottak oltalmat a tatárjárás elől menekülő IV. Béla királyunk számára, az itáliai reneszánsz dalmát közvetítéssel jutott el Magyarországra, és talán az sem véletlen, hogy ma is évről évre Horvátország a magyarok legkedveltebb turisztikai célpontja.

A Magyarországon élő horvát nemzetiség mint államalkotó tényező – összetartó közösség. A nemzetiségi oktatás, az anyanyelvhasználat és a kulturális identitás ápolásának alkotmányos jogát a hazai horvátság kiterjedt önkormányzati és intézményrendszere útján gyakorolja.

Magyarország az elsők között ismerte el az 1991-ben újjászülető független horvát államot. Horvátország csatlakozását az Európai Unió közösségéhez magyar részről szintén egyöntetű támogatás és szimpátia kísérte. A gazdasági prosperitás, valamint az európai béke megőrzése érdekében létrejött európai integráció mindkét ország és lakosai számára magában rejti annak lehetőségét is, hogy az ezer éves horvát–magyar kapcsolatok hagyományaihoz méltón kölcsönösen ápolják és erősítsék nemzetiségeik identitását és megmaradását.

 

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC

egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes