null A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tett látogatással összefüggésben foglalt állást az ombudsman

Védelmük érdekében a kiemelt kockázati csoportba tartozó idős és krónikus beteg fogvatartottakat egy emeleten, a többi fogvatartottól elkülönítve helyezték el, továbbá a létesítmény adottságait kihasználva naponta egy órával növelték a fogvatartottak számára a szabadban, mozgással tölthető idő tartamát a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben – állapította meg dr. Kozma Ákos ombudsman. Az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus mindezen intézkedéseket jó gyakorlatként értékelte.

Az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa 2020. május 13-án a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe – a továbbiakban Intézet – látogatott, amely a két hazai PPP-szerződés alapján működő büntetés-végrehajtási intézmény egyike. A szerződés alapján az FMZ Savaria Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban Üzemeltető – végezte az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat – például ellátás, karbantartás –, míg az Intézet által foglalkoztatott személyek látták el a büntetés-végrehajtás szakmai feladatait. Az ombudsman a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel látogatását – az NMM általános gyakorlatától eltérően – előzetesen bejelentette. A látogatócsoport tagjai megfelelő védőfelszerelésben tekintették meg az Intézet helyiségeit, és interjúkat készítettek a vezetőséggel, a személyi állomány tagjaival, valamint fogvatartott személyekkel.

A látogatás célja a koronavírus-világjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében tett intézkedések ellenőrzése, valamint annak vizsgálata volt, hogyan érintették a fogvatartottak mindennapi életét a veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozások. Bár az NMM az Intézményt egy alkalommal már meglátogatta, a járványhelyzetre tekintettel a korábbi látogatásról szóló AJB-793/2017. számú jelentése ajánlásai megvalósulásának vizsgálata nem képezte a látogatás célját.

A látogatás időpontjában egyetlen koronavírussal fertőzött személy sem volt az Intézetben.

Dr. Kozma Ákos az AJB-2728/2020. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy az Intézet parancsnoka intézkedéseket tett a megfelelő védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek biztosítása, valamint a fertőzés Intézetbe való bekerülésének megelőzése érdekében. Az Intézetben – a járványhelyzetre tekintettel hozott speciális jogszabályokkal összhangban – korlátozták a fogvatartottak kapcsolattartási, valamint oktatásban, szabadidős tevékenységekben, munkáltatásban való részvételének lehetőségeit. Látogatók fogadására nem volt lehetőség. Az oktatásban való részvételt a tanárok személyes jelenléte nélkül biztosították. A szabadidős programokat kisebb csoportokban, a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló épületekben szervezték meg. A munkavégzési lehetőségek köre jelentősen szűkült, mert nem volt biztosítható a fogvatartottak és az Üzemeltető civil alkalmazottainak elkülönítése. A fogvatartottak a látogatófogadási tilalom kompenzálására biztosított megemelt telefonálási időtartamot, valamint internetes kapcsolattartási lehetőséget igénybe vették, ez utóbbi lehetőséget nagyra értékelték.

Az NMM jó gyakorlatként értékelte, hogy a kiemelt kockázati csoportba tartozó idős és krónikus beteg fogvatartottakat védelmük érdekében egy emeleten helyezték el, a többi fogvatartottól elkülönítve, továbbá a létesítmény adottságait kihasználva naponta egy órával növelték a fogvatartottak számára a szabadban, mozgással tölthető idő tartamát. Egyúttal megállapította, hogy a lelkileg különösen megterhelő járványidőszakra tekintettel különös aggodalomra adott okot, hogy az Intézetben a pszichológus státuszok több mint fele betöltetlen volt, ami visszásságot okozott a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülésével összefüggésben.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-2728/2020.