null A gyermekjogok védelme érdekében együttműködési megállapodást írt alá az ombudsman és az UNICEF Magyar Bizottsága

A gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételüket biztosító jogokat 25 éve foglalta a Gyermekjogi Egyezménybe az ENSZ. Azóta ez az Egyezmény adja meg a gyermekek életét befolyásoló nemzeti és nemzetközi döntések kereteit.  Az évforduló nemcsak a számvetésre ad alkalmat, hanem a továbblépésre is. A jubileumi év első jelentős eseményeként az alapvető jogok biztosa és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjának (UNICEF) Magyar Bizottsága megállapodást írt alá az együttműködésről, a közös fellépésről a gyermekek érdekében.

Az emberi jogok tisztelete a gyermekjogok elismerésével kezdődik. A gyermekek jelenének, a jövő felnőtt társadalmának védelme és jogainak garantálása közös felelősségünk, ami megköveteli a párbeszédet, az együttműködést is - mondta az aláírás rendezvényén Székely László az alapvető jogok biztosa. A gyermekjogok védelme az ombudsman kiemelt feladata, amelyet proaktív módon is igyekszik ellátni. Ezért működik már több éve gyermekjogi honlap, saját Facebook oldal és ezért indul hivatalból évente egy-egy időszerű kérdéskörre összpontosító gyermekjogi vizsgálat. 2014-ben ennek középpontjában a gyermekvédelmi rendszer átalakítása, a gyermekbántalmazást megelőzni hivatott jelzőrendszer működése áll.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával való együttműködés mérföldkő lehet a gyermekjogok jobb hazai védelme felé. A megállapodás aláírását követően lehetőségünk nyílik összehangolni a gyermekjogi munkánkat - elsőként a nélkülözés és gyermekszegénység területén - mondta Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság ügyvezető igazgatója.  Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében 25 évvel ezelőtt a világ vezetői azt üzenték a gyermekeknek, hogy joguk van a túléléshez, az egészséges élethez. Az elmúlt negyed évszázad alatt jelentősen csökkent azon gyerekek száma, akik nem érik meg az ötödik születésnapjukat. Ám még így is átlagosan 18 ezer gyermek hal meg naponta olyan okok miatt, amelyeket pedig megelőzhetnénk - például azért, mert nem jutnak elegendő élelemhez, vagy tiszta ivóvízhez."

Szalayné Sándor Erzsébet biztoshelyettes a cigány gyermekek kapcsán sajátos csapdahelyzetre hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy azért olyan magas a cigány származású munkanélküliek aránya, mert képzettségi szintjük alacsony, és éppen azért nem tudnak magasabb iskolázottsághoz jutni, mert a foglalkoztatottság hiányában a cigány családok társadalmi-szociális státusza alacsony marad. Mindeközben a magyar viszonyok között az iskolai előmenetelt alapvetően a család anyagi és azzal szorosan összefüggő egyéb körülményei határozzák meg. A munkanélküliség, a képzettség és a társadalmi-szociális státusz egymásból következő, nehezen feloldható problémakört hoz létre, amely a cigány gyermekek széles körét érinti. Mindenesetre a csapdahelyzetből külső, nagyon jól átgondolt segítség nélkül nem lehet kitörni – figyelmeztet a biztoshelyettes.