null Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és két helyettese

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 2024. május 22-én részt vett az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén, amelyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2023. évi tevékenységéről szóló B/7848. számú beszámolót tárgyalták.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek expozéja után a bizottság tagjai kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdésekre adott ombudsmani választ követően az Igazságügyi Bizottság az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót 8 igen és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.