null Az alapvető jogok biztosának üzenete az autizmus világnapjára

A világ globális változásai miatt a rendkívüliség szinte mindennapivá vált, azonban vannak helyzetek, amelyek minden időben kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak. Különösen igaz ez, ha azokra az emberekre gondolunk, akik autizmussal élnek, azokra a családokra, amelyekben autista gyermek vagy felnőtt él…mert az autizmus nem döntés kérdése, azt azonban eldönthetjük, hogy egy jól működő társadalom hogyan segíti az életüket.

A becslések szerint a világon 70-75 millió ember, Magyarországon csaknem 160.000 gyermek és felnőtt él autizmus spektrumzavarral.

Az autizmus világnapját az ENSZ 2007. december 18-án jelölte ki, nem sokkal a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény megszületését követően. Azzal a céllal tette ezt a Világszervezet, hogy ezen a napon, április 2-án az autizmusra, az autizmussal élők mindennapjaira irányuljon a társadalmak figyelme, segítve ezzel az év egészében, a mindennapokban is az elfogadást. Így ennek a tavaszi napnak a legfontosabb üzenete, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra.

Miközben szerte az országban rendezvények, támogató akciók segítik az autista emberek elfogadását, valójában, ha nincs közvetlen érintettség, a társadalom igen szűk köre tájékozott e fogyatékosság mibenlétéről. 

Az autizmus nem betegség, jellemzően végigkíséri az érintett ember életét. Az autizmussal élő embereknek, családjuknak számos vonatkozásban van szükségük támogatásra, az autizmus felismerésében, annak kezelésében, az oktatásban, az egészségügyben, vagy akár a foglalkoztatás terén.

Ma már a tudomány és a gyakorlat is az egyénre szabott diagnózis lehetőségében látja a fejlődés útját, elsősorban a megismerés és az elfogadás elvei mentén. 

Az ombudsman az alapvető emberi jogi elvek, különösen az emberi méltósághoz való jog érvényesítésével tudja segíteni ezt a társadalmi megértési, elfogadási és támogatási folyamatot. 

Az alapvető jogok biztosának feladata – a civil szervezetekkel együttműködve – az autizmussal élő emberek problémáinak minél szélesebb körben történő megismertetése, valamint a társadalmi kezelésében észlelt hiányosságok feltárása, amely konkrét intézkedések kezdeményezését, és a fogyatékossággal élő társadalmi csoport alapvető jogainak védelmét jelenti.

Az autizmus világnapja hozzájárul az autizmus minél szélesebb körben történő megismeréséhez, az autizmussal élő embertársaink és nehézségeik megértéséhez, az emberi jogaik mind teljesebb gyakorlásának lehetőségéhez.