null Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a talajvédelmi világnap alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a talaj fokozottabb védelmére hívják fel a figyelmet a talajvédelmi világnap alkalmából.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO által 2013-ban kezdeményezett talaj világnapjának – december 5. – célja rávilágítani a talaj védelmének jelentőségére, és ösztönözni annak fenntartható használatát. A talaj olyan, mással nem helyettesíthető, helyhez kötött érték, amelyből 10 cm vastag réteg 1000 év alatt képződik.

Az Alaptörvény P) cikke a nemzet közös örökségének részeként alkotmányos védelem alá helyezte természeti erőforrásainkat, amely védelmi kötelezettség a talajra is kiterjed. Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója emlékeztetnek arra, hogy a talaj részt vesz életünk három alapfeltételének – az egészséges táplálék, a tiszta víz és levegő – biztosításában; minőségétől és mennyiségétől függ a növény- és állatvilág léte, valamint az emberi táplálék, illetve a talajban tározott víz mennyisége és minősége. A talaj hazánk legnagyobb víztározója, ezért rendkívül fontos a nedvességmegőrző talajművelés, ezenkívül hő- és tápanyagraktár, amely a szélsőséges időjárási viszonyok hatásait is tompítja.

Az ombudsman és helyettese fontos feladatnak nevezték a talaj megfelelő jogi védelmének megteremtését mind uniós, mind hazai szinten. Magyarország ugyanis nem rendelkezik átfogó talajvédelmi szabályozással, az csupán a speciális földhasználati kategóriákhoz köthetően érvényesül.

A hazai stratégiai dokumentumok – mint a 2021–2026 közötti időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia és a 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitika – megalapozzák a talaj védelmének és fenntartásának kötelezettségét, továbbá célokat tűznek ki a talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú távú fenntartása, valamint a talajok védelmét biztosító szabályozás fejlesztése érdekében.

Az Európai Bizottság uniós talajvédelmi stratégiát terjesztett elő ez év novemberében, amely konkrét, önkéntes és jogilag kötelező erejű intézkedéseket határoz meg a talaj védelmére, helyreállítására és fenntartható használatára vonatkozóan. E stratégia célja, hogy növelje a talaj széntartalmát a mezőgazdasági területeken, küzdjön az elsivatagosodás ellen, helyreállítsa a degradálódott földterületeket és talajt, továbbá biztosítsa, hogy 2050-re valamennyi talajökoszisztéma egészséges állapotban legyen. A stratégia a talaj ugyanolyan szintű védelmére szólít fel, mint amilyen már létezik az EU-ban a víz, a tengeri környezet és a levegő tekintetében.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója emlékeztetnek arra: mivel a talaj Magyarország egyik legfontosabb, feltételesen megújuló erőforrása, ezért kiemelt jelentőségű cél a zöldfelületek fogyásának és a talajfedés rohamos terjedésének megállítása. A beruházások megvalósítása során a korai és pontos tervezést, valamint a hatások felmérését garanciális elemekkel szolgáló szabályozási környezet, illetve az ennek megfelelő gyakorlat biztosíthatja a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevételét, ami a zöldfelületek felhasználásának csökkentését, így a talaj megóvását is eredményezné.

Az ombudsman és helyettese arra biztatnak minden érintettet, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a talaj – mint a nemzet közös örökségét képező természeti erőforrás – jövő nemzedékek érdekében való megóvásáért.