null A Parlament Igazságügyi Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és helyettese

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 2023. május 16-án részt vett az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén, amelyen a Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 című, B/3378. számú beszámolót tárgyalták.

Az alapvető jogok biztosának és helyettesének expozéja után a bizottság tagjai kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdésekre adott ombudsmani választ követően az Igazságügyi Bizottság az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót 8 igen és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.