null Nem ment a szemétbe - nagy érdeklődés az ombudsman hulladékszállítással foglalkozó jelentése nyomán

Nem ment a szemétbe – nagy érdeklődés az ombudsman hulladékszállítással foglalkozó jelentése nyomán

AJB 1187/2010

 

Kedvező reakciók a minisztériumoktól, szakmai állásfoglalás az egyik legnagyobb hulladékszállítótól, tömeges lakossági érdeklődés. Ez a válasz a szemétszállítás egyes visszásságait szóvá tevő ombudsmani jelentésre.

Szabó Máté országgyűlési biztoshoz sok olyan beadvány érkezett, amelyben kifogásolták a mindenkire kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás helyi szabályozásának ellentmondásait. Panaszolták egyebek között a díjmegállapítás módját és kiszámíthatatlanságát, vagy például azt, hogy az önkormányzatok nem szabályozták, hogy a használaton kívüli ingatlanok esetében szüneteltetni lehet a szemétszállítás díjának fizetését.

A biztos a 2006-ban és 2007-ben kiadott ombudsmani jelentéseket nyomatékosítva az idén ismét megerősítette, hogy nem tesz eleget az önkormányzat a jogbiztonság követelményének akkor, ha csak 120 literes gyűjtőedényt ad a kevesebb hulladék elszállítását igénylő lakosoknak, azaz nem biztosítja a differenciált, arányos díjfizetés lehetőségét. Az ombudsman jelentésében kitért olyan problémákra is, hogy ez a közszolgáltatás nem szüneteltethető, az üresen álló ingatlanok után is fizetni kell. Ugyancsak problémás, hogy az elmaradt szolgáltatási díj behajtására az önkormányzati adóhatóság jogosult, sok esetben a jegyző helyett mégis követeléskezelő magánvállalkozásra bízzák a feladatot.

A jelentésre válaszolva a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium arról tájékoztatta a biztost, hogy 2010 második félévében sor kerülhet a hulladékszállítás szabályainak felülvizsgálatára, az önkormányzati miniszter pedig megküldi a jelentést valamennyi önkormányzatnak, így próbálva egységesíteni a joggyakorlatot.

A Balaton-térség üdülőtulajdonosait és önkormányzatait visszatérően foglalkoztatja a szolgáltatás szüneteltetésének, szezonalitásának problematikája. Az állampolgári jogok biztosának jelentésében foglaltakra reagálva a Balaton-térség hulladékszállító társasága – ez az ország egyik legnagyobb ilyen közszolgáltatója – részletes szakmai állásfoglalást dolgozott ki. A szakmai anyagot az ombudsmanon kívül az érintett minisztériumoknak, önkormányzatoknak és a Köztisztasági Egyesülésnek is megküldték.

Időközben folyamatosan, nagy számban érkeznek az országgyűlési biztos hivatalába az újabb, sokszor már a jelentés iránt érdeklődő állampolgári beadványok. Ez arra utal, hogy a téma ismételt felvetése jelentős társadalmi vitát generálhat, és előremozdíthatja vonatkozó jogszabályok átgondoltabb, az arányosság és a szolgáltatás-ellenszolgáltatás elvének jobban megfelelő, egyúttal a jogbiztonság követelményeit is határozottabban szem előtt tartó újragondolását.