null Kevés a szakértő - az ombudsman egyes eljárások elhúzódásának hátteréről

Kevés a szakértő, szakmai protokollok hiányoznak, a szakértői névjegyzék nem ad elegendő információt a jogalkalmazók számára – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Az ombudsmannak több panaszos is sérelmezte, hogy elhúzódnak a rendőrségi és bírósági eljárások, mert késnek a szakértői vélemények. Székely László az igazságügyi miniszterhez fordult megoldásért.

A szakértői bizonyításnak, a szakértő kiválasztásának, a szakvélemény határidőben történő előterjesztésének problémája polgári, közigazgatási és büntetőügyekben egyaránt tapasztalható. Az eljárások elhúzódását sok esetben a nem megfelelő szakértő kiválasztása, esetleg a kompetens szakértő hiánya, a szakértői intézetek leterheltsége, valamint a szakvélemény késedelmes előterjesztése okozza, illetve okozhatja – összegzi az alapjogi biztos jelentése.

Az ombudsman információi szerint van intézet, ahol folyamatosan csökken és van, ahol huzamosabb ideje kevés a szakértők száma. Ezért is történik az, hogy a szakértői intézetek az illetékességi területükön hosszú, akár 3-6 hónapos határidővel tudják csak vállalni a szakvélemény elkészítését, és leterheltségükre hivatkozva esetenként vissza is utasítják az illetékességi területükön kívüli kirendeléseket. A biztos megállapította, hogy a szakértők alacsony létszáma, kapacitáshiánya, a kirendelések magas száma veszélyezteti a tisztességes eljáráshoz való jog maradéktalan érvényesülését.

Szükség lenne a pszichológus szakértők közreműködése szakmai protokolljának a kialakítására, hogy a jogalkalmazók egységes szakmai standardok, eljárásrend alapján készült pszichológiai szakvéleményre tudjanak támaszkodni. Ez a garanciálisnak is tekinthető elem különösen fontos a gyermek- és fiatalkorúakat érintő eljárásokban. A módszertani útmutató, a szakmai protokoll hiánya veszélyeztetheti a tisztességes eljáráshoz, valamint a gyermek gondoskodáshoz és védelemhez való jogának érvényesülését.

Az ombudsman elégtelennek találta az igazságügyi ingatlan-értékbecslők képesítési követelményeinek és tevékenységének, valamint a közigazgatási perekben a szakértői bizonyításnak a szabályozását is.

Az alapvető jogok biztosa annak következményére is rámutatott, hogy a szakértői névjegyzék nem részletezi az adott szakterületen belüli kompetenciákat. Ez végső soron a tisztességes eljáráshoz való jogot csorbíthatja, mert a jogalkalmazók úgy választanak szakértőt, hogy annak kiemelt szakterületéről nincs megfelelő információjuk, de az sem látható a névjegyzékből, hogy a szakértő korábban milyen típusú ügyekben járt el, milyen témában publikált, illetve tartott előadást.

Az igazságügyi szakértői tevékenység átfogó, komplex szemléletmódú vizsgálata és megújítása szükséges annak érdekében, hogy a bírósági eljárások befejezése megfelelő időben biztosítható legyen – fogalmazta meg következtetését az ombudsman.  Székely László ezért felkérte az igazságügyi minisztert, fontolja meg az igazságügyi szakértői névjegyzék adattartalmának megújítását, a közigazgatási perekben a szakértői bizonyításra irányadó jogszabályi rendelkezések kiegészítését, pontosítását, valamint a szakértők létszámának emelését.