null Ismét a külföldi rendszámú jármű belföldi üzemeltetéséről

Ismét a külföldi rendszámú jármű belföldi üzemeltetéséről

AJB-313/2012.

 

Nem határozza meg jogszabály, hogyan hagyhatja el az ország területét az a jármű, amelynek külföldi rendszámát a hatóság elvette és a belföldi üzemben tartó nem kívánja a gépjárművet idehaza forgalomba helyezni, vagy nem tudja a jogszabályban előírt rövid időn belül igazolni, hogy jogszerűen vezette azt. Az alapvető jogok biztosa immár másodszor fordult a Kormányhoz megoldásért.

A regisztrációs adó megfizetése alól sokan külföldi rendszám használatával próbáltak kibújni. A rendelkezés ennek megakadályozására született és az a lényege, hogy belföldi üzembentartó, tulajdonos illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető Magyarország területén nem jogosult külföldi rendszámú gépjárművet vezetni. A jogszabály mentességeket is meghatároz, amelyek meglétét a közúti ellenőrzéskor bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal kell igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, a külföldi hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a helyszínen el kell venni.

Szabó Máté ombudsman korábbi jelentésében a törvény olyan módosítását kezdeményezte, amely megfelel a jogállamiság elvének és nem korlátozza a külföldi rendszámú járművet jóhiszeműen vezető állampolgárok tisztességes eljáráshoz, tulajdonhoz, szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát. A nemzeti fejlesztési miniszter válasza szerint folyamatban van egy ezeknek az elveknek megfelelő javaslat kidolgozása. A jogszabály módosítása ezidáig nem történt meg. Az ombudsman kezdeményezése óta viszont több panasz is újabb problémákra hívta fel a figyelmet.

Az üzemben tartó jelenleg vagy kezdeményezi a belföldi forgalomba helyezést, vagy a közlekedési igazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül bemutatja a mentességi körülményeket igazoló iratokat és azok hiteles fordítását. Kérdés, hogy ha az üzemben tartó nem kívánja a gépjárművét Magyarországon forgalomba helyezni, és a rendelkezésre álló rövid idő alatt a szükséges iratokat sem tudja beszerezni, hogyan hagyhatja el az ország területét az autó rendszám nélkül. Az Országos Rendőrfőkapitány álláspontja szerint „ebben az esetben az országból történő kiszállításról más módon szükséges gondoskodni, illetve a jogszabályi feltételek fennállása esetén esetlegesen az ideiglenes forgalmi rendszám kiadása kezdeményezhető". Az ombudsman megállapította azonban, hogy jelenleg nincs ilyen ideiglenes forgalmi rendszám. A hatályos jogszabályok tehát nem adnak lehetőséget arra, hogy az autó az ország területét jogszerűen elhagyja. Sérül a tulajdonhoz való jog, a jogbiztonság, a tisztességes eljárás követelménye – fogalmazta meg az ombudsman.

Az alapvető jogok biztosa a jelentésben rögzítette azt is, hogy a rendszámtábla elvételét előíró jogszabály nem tartalmaz semmilyen rendelkezést, hogy milyen elismervény ellenében lehet elvenni a rendszámot és a forgalmi engedélyt – márpedig a gépjármű vezetője semmilyen más irattal nem tudja igazolni, hogy az autót jogszerűen tartja magánál, és az miért nem rendelkezik rendszámtáblával. A rendőrség által jelenleg használt elismervények nem egységesek, és eltérő információkat tartalmaznak.

Mindezek miatt az alapvető jogok biztosa ismét a Kormányhoz fordult, megoldást kérve.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200313.rtf/fcd0448e-5712-430c-898f-4f9fbe5e95da oldalon olvasható.